Keskusten Liitto

Hanketoiminta

Hanketoiminta

Hanketoiminta
Hanketoiminta tukee Liiton ja keskusten kehitystyötä ja antaa mahdollisuuden kehittää uusia toimialaa tukevia työkaluja ja ratkaisuja.

Hanketoiminta oli vilkasta ja niitä toteutettiin kaikkiaan 20. Liiton vetovastuulla niistä oli kuusi. Kansainvälisiä hankkeita joko suoraan tai välillisesti kaikista hankkeista oli kolme. Hanketoimintaa toteutettiin myös ostopalveluna. Verkostoituminen koetaan yhdeksi hanketoiminnan lisäarvoksi.

Hankkeet painottuivat maatilayrittäjien johtamisen kehittämiseen, ympäristövaikutusten pienentämiseen, energiatehokkuuden hyödyntämiseen ja digitalisaation parempaan käyttöönottoon alkutuotannossa. Kansainvälisissä hankkeissa keskityttiin lannan ympäristövaikutusten vähentämiseen, lammastalouden kehittämiseen sekä luomumaidontuotannon yhteistyön kehittämiseen Pohjoismaissa.