Keskusten Liitto

Energiatehokkuutta verkostona

Energiatehokkuutta verkostona

Energiatehokkuutta verkostona
Energianeuvonnan kaksi peruspilaria ovat energiatehokkuuden parantaminen ja kestävien energialähteiden käytön lisääminen.

Kiinnostus ja investoinnit aurinkosähköön jatkoi kasvuaan. Sen yhteydessä tehdään tyypillisesti koko tilan energiaa kartoittava energiasuunnitelma.  

Pääsääntöisesti maatilan energiasuunnitelmia tehtiin Neuvo-palveluna. Suunnitelmaa voi hyödyntää niin tilakokonaisuuden kehittämistyökaluna kuin yksittäiseen investointitukihakemukseen vaadittavana laskelmana. Esimerkiksi maatilayrityksen sijoittuminen energiatehokkuudessa suhteessa muihin tiloihin on kiinnostavaa. Ominaiskulutus eli energian käyttö esimerkiksi tuotekiloa kohden on hyödyllinen tilakohtainen avainluku, jossa on suurta vaihtelua.

Energia-asiantuntijamme toimivat asiantuntijoina energiaan liittyvissä kehittämishankkeissa ja tekevät yritysten toimeksiantoina erilaisia selvityksiä. Etelä-Savossa ProAgria palvelee myös kuluttajien ja kuntien energianeuvonnassa Energiaviraston rahoittamana.

Energia-asiantuntijamme kokoontuvat kuukausittain yhteiseen etäpalaveriin ajankohtaisista asioista.