Keskusten Liitto

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen
Digitalisaatio ja tiedolla johtamisen mahdollisuudet kulkevat punaisena lankana toimintatapojemme läpi.

Uusi strategiamme nosti digitalisaation ja tiedolla johtamisen mahdollisuudet keskeiseen rooliin. Ne kulkevat punaisena lankana läpi toimintatapojemme sekä ratkaisujen ja osaamisen kehittämisessä.  Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on vaikuttanut suuresti kaikkeen toimintaan, mutta erityisesti se on edistänyt digitaalisia toimintatapamuutoksia ennen näkemättömällä vauhdilla.

Toteutimme onnistuneesti palveluita etäyhteyksien kautta, joiden määrä kasvoi huimasti. Kokemus osoitti, että jotkut palveluistamme soveltuvat jopa paremmin toteutettavaksi etäyhteyksien kautta kuin toimisto- tai pirtinpöydän äärellä, sillä keskittyminen voi olla helpompaa tai molempien osapuolten aikaa säästyy.

Poikkeuksellisina aikoina asiantuntija- ja sähköisistä palveluista muodostuva digitaalinen ekosysteemi on vahvistunut. Tavoitteenamme on täydentää asiantuntijapalveluitamme erilaisilla sähköisillä kohtaamisilla ja työkaluilla, jotka kerryttävät monipuolisesti tietoa palveluiden tueksi ja luotettavaksi pohjaksi. Kerättyä tietoa voi myös jalostaa vaikkapa kuviksi palvelua tukemaan.  

Analysoitu tieto muuntuu ratkaisuksi 

Jatkuva tiedon kerääminen ja sillä johtaminen asettaa paineita tiedon analysointitaitoihin. Kun tieto kertyy entistä enemmän automaattisesti eri työkalujen kautta, voi asiantuntija suunnata oman työpanoksensa tukemaan yrittäjää tiedon analysoinnissa ja ratkaisujen löytämisessä. Digitalisaation ja aiempaa suuremman tiedon määrä tuo paineita entistä tarkempaan tila- ja henkilökohtaiseen päätöksentekoon. Varmistimme asiantuntijoidemme tiedolla johtamisen taitoja sekä työkaluja erityisesti kasvituotannon ja talouden kustannustehokkuuden osa-alueilla usean hankkeen ja kehitysprojektin voimin.

Julkaisimme syksyllä yhdessä Mtechin kanssa sähköisen työajanseurannan sovelluksen, ProAjan. Sovellus helpottaa työajanseurantatiedon keräämistä, jota analysoimalla voidaan puuttua pullonkauloihin ja kehittää tilan toimintaa. Tarkka ajankäyttötieto tuo luotettavuutta päätöksiin ja laskelmiin. Asiantuntijamme ovat tilalla tukena sovelluksen käyttöönotossa ja sitä kautta sen kehityksessä.

Tilakokonaisuuden johtamiseen kehitetty Bisnes+ siirtyi Minun Maatilani -palvelun etusivuksi. Bisnes+ tarjoaa digitaalisia ratkaisuja tiedolla johtamiseen maatilayrityksessä esimerkiksi Tulokset ja mittarit -kokonaisuudella ja tietoturvallisella Dokumenttipankilla. Omia nauta-, kasvi-, talous- ja johtamisen mittareille asetettuja tavoitteita voi seurannan lisäksi vertailla maan keskiarvoon.