Keskusten Liitto

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen
Tieto on yritysten ja organisaatioiden keskeisin tekijä. Sitä hyödyntämällä on mahdollista haastaa olemassa olevat mallit ja luoda uutta liiketoimintaa ja toimintatapoja.
Digitalisaatiossa on kyse asiakaskäyttäytymisen, markkinoiden ja teknologian murroksesta. Se vaikuttaa niin asiantuntijan kuin maatilayrittäjän työhön.
 
Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen kulkee poikkileikkaavana vuoden aikana työstetyn uuden strategiamme läpi. Toimintatapojen uudistaminen, teknologian hyödyntäminen palveluissamme, uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen ja edelläkävijyys ponnistavat digitaalisesta murroksesta ja tiedon hyödyntämisestä. 
 

Maatalouden tiedosta tukea johtamiseen

 
Maatalouden digitalisoinnissa keskeisintä on monilähteinen tiedonkeruu ja tiedon analysointi. Nykyajan teknologia mahdollistaa kokonaan uusia ratkaisuja ja toimintatapoja. Viljelijä saa tiedosta tukea yrityksensä johtamiseen, ja tietoa voi myös hyödyntää kilpailutilanteen ja liiketoiminnan parantamiseen. Toimintaansa kehittävä tila saa järjestelmistä ajantasaista tietoa päätöksenteon ja johtamisen tueksi sekä maatilan tuotantoprosessien optimoimiseksi teollisia prosesseja vastaavalla tavalla. Tämä haastaa maatalousalaa uudistumaan. Meillä, kuten myös muilla ProAgria keskuksilla, on ollut useampia hankkeita ja projekteja, jotka keskittyvät digivalmiuden parantamiseen ja käyttöasteen lisäämiseen maatilan yrityksen arjessa. 
 

Automatisoitu tiedonkeruu vapauttaa aikaa analysointiin ja suunnitteluun

 
Asiantuntija on keskeisin osa palvelutuotantoamme. Digitaalisessa maailmassa asiantuntijan ja asiakkaan kohtaamisen ympärille rakentuu tarvittavista järjestelmistä ja alustoista, sähköisistä palveluista ja eri asiointikanavista kokonaisuus, ekosysteemi. Asiantuntijan ja asiakkaan kohtaamisessa keskittyminen siirtyy tiedon analysointiin ja suunnittelemiseen, kun tiedon kerääminen ja varmistaminen automatisoidaan yhä tehokkaammin digitalisaation avulla. 
 
Ekosysteemien ja tietovarantojen kasvattamista jatkettiin vuoden aikana, mutta erityisesti on keskitetty tiedolla johtamiseen. Sillä tarkoitetaan tiedon jalostamista sellaiseen muotoon, joka tukee päätöksentekoprosesseja, yrityksen johtamista ja työn suunnittelua. Esimerkiksi Bisnes+, viljelijän sähköinen työpöytä, laajentui maitotiloilta myös kasvinviljelytiloille. 
 
Digitalisaation tuomat muutokset vaikuttavat myös asiantuntijoidemme ja henkilöstömme kehitykseen ja koulutukseen sekä toiminnan organisoitumiseen.