Keskusten Liitto

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen
Digitalisaatio ja tiedon hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa toiminnassamme.

Niiden tuomilla mahdollisuuksilla haetaan parannusta maatalouden tehokkuuteen, kilpailukykyyn sekä automaation ja uusien toimintatapojen hyödyntämiseen asiantuntijan ja viljelijän työssä. Liitossa oli vuoden aikana useampia digitalisaatioon liittyviä hankkeita, joissa on tehty uusia kokeiluja. Vuoden aikana on keskitytty erityisesti ekosysteemin rakentamiseen sekä tietovarantojen ja tiedon kasvattamiseen. 

Yksi tärkeistä kehityskohteista on Bisnes+, ProAgrian, Faban ja Mtech Oy:n kehittämä maatilojen johtamista ja kehittämistä tukeva työkalu, joka lanseerattiin keväällä maitotiloille. Bisnes+ kokoaa maatilayrittäjälle keskeisimmät tiedot, tulokset ja mittarit yhteen havainnolliseen näkymään.  Se on syntynyt yrittäjien tarpeista ja kehittyy jatkuvasti uusilla toiminnallisuuksilla. Bisnes+ on vakiinnuttanut asemansa maatilan johtamisen työvälineenä. Palvelua on pilotoitu ja hahmotettu erityistarpeita. Esimerkiksi dokumenttien hallintaa pilotoitiin helpottamaan luomutiloja valmistautumista valvontakäynteihin.  

Bisnes+ perustuu alustatalousperiaatteeseen ja sen yksi tärkeä ulottuvuus on ekosysteemin rakentaminen. Ensimmäinen kumppanuussopimus allekirjoitettiin vuoden lopussa.

bisnes+