Keskusten Liitto

Avainlukumme ja kohokohdat

Avainlukumme ja kohokohdat

Avainlukumme ja kohokohdat
Vuonna 2018 Liitossa kehitettiin johtamispalveluita, uudenlaisia toimintamalleja sekä sisäistä tiimityötä.

Bisnes+ lanseerattiin ensimmäiseksi maitotiloille.

Johtamispalveluissa merkittävää kehitystä ja uusia toimintamalleja mm. Minun polkuni ja strategiaan keskittyvät asiantuntijat.

Agile- eli ketterätoimintamalli otettiin käyttöön ryhdittämään tiimityötä.

Liikevaihtomme oli 3,7 miljoonaa euroa. Se muodostui palvelu- ja projektituotoista sekä vuosittain maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehtävästä tulossopimukseen liittyvästä rahoituksesta. Organisaatiossamme työskenteli 31 alan ammattilaista.

Hanketoimintamme oli vilkasta ja niitä toteutettiin kaikkiaan 20. Liiton vetovastuulla niistä oli kuusi.

Talouspalvelujen kysyntä kasvoi edelleen. Liiketoimintasuunnitelmia tehtiin 934 asiakkaalle, omistajavaihdospalveluita 1 116 asiakkaalle ja yhtiöittämispalveluita 113 asiakkaalle.