Keski-Suomi

Yritys- ja talouspalvelut

Yritys- ja talouspalvelut

Yritys- ja talouspalvelut
Tilipalvelujen asiakasmäärät kasvoivat tavoitteiden mukaisesti

Yritys- talous- ja tilipalvelut  sekä rakennussuunnittelu 2019

Rakennekehitys haastaa viljelijät

Keskisuomalaisten tilojen on haastavaa pysyä maatalouden rakennekehityksen edellyttämässä kehittämistahdissa. Keski-Suomen taloudellisesti keskeisimmän tuotantosuunnan, maidontuotannon, muutos on ollut raju.

Maatalous- ja puutarhayritysten määrä vähentyi noin 15 % vuodesta 2010 vuoteen 2019 mennessä. Samaan aikaan maidontuotantotilojen määrä vähentyi 49 %. Muun kasvinviljelyn päätuotantosuunnakseen ilmoittamien tilojen määrä kasvoi 55%. Merkittävä osa keskisuomalaisista pelloista on reservissä. Luonnonvarakeskuksen mukaan Keski-Suomessa oli vuonna 2019 yhteensä 2 533 maatilaa.

Suhdannenäkymien arvioidaan kiihdyttävän entisestään maatalouden rakenteellista muutosta. Myös osakeyhtiömuotoinen maatalous kiinnostaa keskisuomalaisia maatiloja. Julkisen investointirahoituksen ja sukupolvenvaihdosten rahoituksen rooli on rakenteen kehittämisessä ratkaiseva.

Maatalouden tukijärjestelmän muutokset ja tukien maksatusaikataulut heiluttavat keskisuomalaisten maatilojen taloudellista tulosta. Taloudellinen tilanne on tiukka varsin monella keskisuomalaisella tilalla.

EU-tukineuvonnan merkitys on viime vuosina tasaisesti kasvanut. Hakujärjestelmän sähköistäminen ei ole vähentänyt neuvonnan tarvetta.

Suhdanteista huolimatta maaseutuyrittämisen rooli on Keski-Suomessa merkittävä.  Vähintään kolmasosalla keskisuomalaisista maatiloista harjoitetaan jo nyt muuta yritystoimintaa maa- ja metsätalouden rinnalla. Yleisimpiä ovat koneurakointi, hevostalous, erikoiskasvien viljely, matkailu ja polttopuiden teko. Joka kymmenes maatila harkitsee aloittavansa muuta yritystoimintaa maa- ja metsätalouden ohessa.

Yritys- ja talouspalvelut

Investointitukien haku painottui vuonna 2019 pienimuotoisiin peruskorjaus- ja täydennysinvestointeihin. Hakemuksia oli kuitenkin aikaisempia vuosia enemmän ja joukossa oli myös keskisuomalaisittain merkittäviä investointihankkeita. Vaativat myöntämisperusteet karsivat erityisesti kasvinviljelytilojen hakemismahdollisuuksia.

Neuvo 2020 -tuen käyttö maatiloilla tehtäviin suunnitelmiin lisääntyi merkittävästi. Erilaisia alustavia kehittämissuunnitelmia Neuvo-tuella tehtiin vuonna 2019 noin yhden henkilötyövuoden verran.

Sukupolvenvaihdosta suunniteltiin 28 tilalla tai maaseutuyrityksessä. Yhteistyökumppaneiden merkitys on erityisen suuri maatilojen sukupolvenvaihdosten onnistumisessa. 

Maatalouden kannattavuuskirjanpidossa oli vuonna 2019 mukana vajaat 30 keskisuomalaista maatilaa.

ProAgria Keski-Suomi Tilipalvelut

Tilipalvelujen asiakasmäärät kasvoivat tavoitteiden mukaisesti. ProAgria Keski-Suomen Tilipalveluilla oli vuonna 2019 yli 400 asiakasta.

Tilipalveluasiakkaiden lisäksi ProAgria Keski-Suomella on perinteisiä veroasiakkaita noin 100 tilaa, joille palvelu tuodaan tilalle paikan päälle.

Vuonna 2019 tilipalvelujen asiakkaana oli myös toistakymmentä yhtiömuotoista maaseutuyritystä. Niiden tilinpidosta kuitenkin luovuttiin vähäisten resurssien vuoksi.

Tilipalvelut on ProAgrioiden yhteinen palvelu, joka yhdistää talouden luvut, tuotannon kehittämisen ja asiantuntijoiden tuen. ProAgria Tilipalvelujen erikoisosaamista on maa- ja metsätalousyrittäjille tarjottavat kokonaispalvelut. Palveluina ovat maa- ja metsätalouden kirjanpito, välitilinpäätös, tilipäätös, veromäärän laskenta, veroehdotuksen tarkastaminen sekä sen täydennys, verotuspäätöksen tarkastaminen ja palkanlaskenta.

Olennaista on, että kirjanpidon ja verotuksen ammattilaisten rinnalla ovat tuotannon osaajat, jolloin taloudesta saatavista tunnusluvista päästään käytännön tekemiseen.

 

Rakennussuunnittelu

ProAgria Keski-Suomen rakennussuunnittelu lähti perusmaatalouden tarpeista ja ulottui muihin elinkeinoihin sekä yritystoimintaan sisältäen myös asumisen ja vapaa-ajan.

Rakentamisen suunnittelu painottui maitotilojen tuotantorakennuksien suunnitteluun. Investointien tarveselvityksiä tehtiin 14 maitotilalle, 8 lihanautatilalle sekä 4 muulle maatilalle tai maaseutuyritykselle.

Rakennussuunnitelmia tehtiin yhteensä 44 asiakkaalle. Näistä 19 kohdistui maitotiloille, 8 lihanautatiloille ja 17 muille maatiloille tai maaseutuyrityksille. Pääsuunnitelmia tehtiin yhteensä 34 asiakkaalle, lisäksi tehtiin rakennesuunnittelua 17 asiakkaalle ja kustannusarvioita 10 asiakkaalle. Vastaavan mestarin työt hoidettiin neljälle asiakkaalle.

ProAgria Keski-Suomessa työskenteli vuonna 2019 yksi rakennusinsinööri. Hänen siirtyessään muihin tehtäviin, rakennussuunnittelupalvelu lakkautettiin.