Keski-Suomi

Vaikuttavuus

Vaikuttavuus

Vaikuttavuus
Asiakkaamme, jotka kehittävät tilakokonaisuutta, johtamista, taloutta ja tuotantoa ProAgrian asiantuntijoita hyödyntäen, menestyvät paremmin kuin tilat, jotka eivät vielä käytä palvelujamme.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

ProAgria Keski-Suomen vaikuttavuus näkyy sekä asiakkaiden saavuttamien tulosten ja liiketoiminnan kannattavuuden kautta että osallistumisena maakunnallisten työ- ja suunnitteluryhmien toimintaan.

ProAgrialla on mitattuja tuloksia kasvintuotannon, maidontuotannon ja monen muun toimialan saavuttamista tuloksista. Tulokset osoittavat, että asiakkaamme, jotka kehittävät tilakokonaisuutta, johtamista, taloutta ja tuotantoa ProAgrian asiantuntijoita hyödyntäen menestyvät paremmin kuin tilat, jotka eivät vielä käytä palvelujamme.

Kasvintuotannossa viljantuotannon kehittämisryhmissämme on mahdollisuus saada jopa 500 - 1000 kg/ha lisäsatoa ja samalla vähentää viljelyn kustannuksia merkittävästi.

Valtakunnallisesti tehtyjen vertailujen perusteella tuotosseurantaan kuuluvat ja runsaasti palveluja käyttävät maitotilat saavat noin 1 000 litraa korkeamman maitotuotoksen lehmää kohti kuin tuotosseurantaan kuulumattomat. Lisäksi aktiivisesti palveluja käyttävillä tiloilla on parempi maitotuotto-rehukustannukset -suhde kuin palveluja käyttämättömillä tiloilla. Myös oikein optimoidulla ruokinnan ohjauksella saadaan merkittäviä tilakohtaisia säästöjä.

Uusina palveluina ProAgria pystyy tarjoamaan tilan tietoihin perustuvaa ympäristövaikutusten arviointia ja hiilijalanjäljen laskentaa. Hiilijalanjäljen laskenta on saavuttanut jo nyt suurta kiinnostusta, koska se antaa hyviä kehittämisnäkymiä tilalle, miten omaa tuotantoa voi viedä entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisäävät edellä mainitun ilmastonmuutokseen reagoimisen lisäksi ruokaturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen vaikuttavat neuvontatoimet. Myös kuluttajille suuntautuvaa tiedotusta tapahtuu esim. hanketoiminnassa. Neuvontatoiminnassa on eräänä näkökulmana myös maatalousyrittäjien ja kuluttajien välisen yhteyden ja ymmärryksen parantaminen.

Valtionavun vaikuttavuus, tuottavuus ja taloudellisuus

Valtionavun vaikuttavuus tulee esille eri neuvontapalveluiden kautta moninkertaisena, koska neuvontatapahtumilla on merkittävä vipuvaikutus niin maatilojen tuottavuuteen kuin talouden hallintaankin.

ProAgria Keski-Suomi on vuosittain tehostanut palvelujen tuottamista. Asiakastyöhön käytetyn työajan osuus kokonaistyöajasta on hyvällä tasolla. Asiantuntijaorganisaatiossa on tarpeen käyttää riittävästi aikaa myös osaamisen kehittämiseen: vain näin pystytään takaamaan asiakkaalle mahdollisimman suuri hyöty asiantuntijapalveluista. Tehokkuutta ja taloudellisuutta on lisätty myös matkakustannuksia ja matka-aikaa vähentämällä. Tässä palvelujen digitalisoituminen antaa uusia mahdollisuuksia.