Keski-Suomi

Talousluvut 2019

Talousluvut 2019

Talousluvut 2019
ProAgria Keski-Suomen talous pysyi suhteellisen hyvin tasapainossa v. 2019.

 

 

TULOSLASKELMA 2019 2018
(tuhatta euroa)    
Tuotot    
Valtion määräraha 224 234
Hanketoiminta 173 240
Valt. lask. vast. saadut korv. 17 33
Palvelu- ja myyntitulot 1039 1068
Muut toiminnan tuotot 65 48
     
Tuotot yhteensä 1518 1623
     
Kulut    
Henkilöstökulut 1040 1113
Poistot 8 8
Muut kulut 479 521
Kulut yhteensä 1527 1642
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä -9 -19
     
Varainhankinta 17 16
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 63 4
Tilinpäätöserät 0 0
Tilikauden yli-/alijäämä 71 1
     
TASE 31.12.2019 31.12.2018
(tuhatta euroa)    
     
VASTAAVAA    
     
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet 8 13
Aineelliset hyödykkeet   9
  9  
Sijoitukset 317 263
Pysyvät vastaavat yhteensä 334 285
Vaihtuvat vastaavat    
Lyhytaikaiset saamiset 328 455
Rahat ja pankkisaamiset 390 273
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 718 728
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1052 1013
     
VASTATTAVAA    
     
Oma Pääoma    
Rahastopääoma 5 5
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 725 724
Tilikauden yli-/alijäämä 71 1
Oma pääoma yhteensä 801 730
     
Vieras pääoma    
Lyhytaikainen vieras pääoma 251 283
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1052 1013