Keski-Suomi

Puheenjohtaja Hannu Jokinen

Puheenjohtaja Hannu Jokinen

Puheenjohtaja Hannu Jokinen
Verkostoituminen ja digitalisaation hyödyntäminen ovat ProAgrian vahvuuksia.

Vuosi 2019 oli maatalousyrittäjän näkökulmasta haastava, ei pelkästään kasvukauden sään suhteen, joka oli keskisuomalaisittain kuiva ja kuuma.

Etenkin maidon ja naudanlihan tuottajat törmäsivät ilmastopoliittisesti negatiiviseen julkisuuskuvaan, jota tuntui olevan mahdoton tutkimukseen perustuvilla faktoilla muuksi muuttaa. Keväällä, kesällä ja vielä alkusyksystäkin oppilaitokset tekivät julkisuushakuisia tempauksia kieltäessään mm. naudanlihan käytön ruokaloissaan. Syksyllä esim. LUKEN ja muiden lähellä maataloutta olevien toimijoiden - tietoon ja faktoihin perustuva - uutisointi alkoi näkyä tiedotusvälineissä, mutta vuosi oli henkisesti maatalousyrittäjille raskas.

Valio ja ProAgria kehittivät laskentamallia, jolla saadaan tilakohtaisia hiilidioksidipäästölukuja esille. Nyt valiolaisilla maitotiloilla on jo mahdollisuus esittää konkreettisia laskelmia maitotilojen hiilipäästöistä täällä Pohjolassa eikä keskiarvolukuja maailmanlaajuisesti.

Loppuvuodesta -19 pienenä uutisena jossain kaukana Wuhanissa Kiinassa alkanut, maailmanlaajuiseksi pandemiaksi yltynyt, Korona epidemia, toi kotimaisen huoltovarmuuden myös ruoan suhteen kansallisesti tärkeäksi. Maatalouden neuvontaan ja konsultointiin erikoistunut ProAgria on kotimaisen elintarviketuotannon yksi tukijaloista.

Sipilän hallituksen emeritus pankinjohtaja Karhiselta tilaama selvitys maataloustuotannon tilasta ei antanut kovin mairittelevaa lausuntoa joka kohdasta ProAgrialle neuvontajärjestönäkään, mutta maatalouselinkeinon murroksessa talo on kuitenkin pyrkinyt parhaaseensa. Muutokset tässä 200 vuotta vanhassa järjestössä eivät tapahdu hetkessä.

Verkostoituminen muiden ProAgria-keskusten kanssa ja pienen keskuksen ketteryys toiminnoissa on ollut ProAgria Keski-Suomen vahvuus, mutta pienuus keskuksena tuo myös haavoittuvuuden, lähinnä henkilöstön suhteen. Korvaavia työntekijöitä tilapäisiin rivistä poistumisiin ei löydy.

Lähes puolet Suomen maidosta keräävä uusi MaitoSuomi aloitti viime syksynä. Tällä alueella toimii seitsemän ProAgria-keskusta ja tässäpä on haastetta sekä suuntaviivaa tulevaan. Maitotalousneuvonnan ja hankkeiden koordinaatioon on panostettava, jotta neuvonnan taso säilyy tasaisena koko MaitoSuomen alueella.

Digitalisaatio ja etäyhteydet helpottavat nykyaikaisen maatilan tietojen hallintaa ja monia työvaiheita. Satelliittivalvontaan perustuvat ajo-opastimet ovat tuoneet oman osansa varsinkin näin kuivina kesinä lannoituksiin, kun odelman kasvu ei pääse heti käyntiin ja jälkiin perustuva ajon arviointi ei onnistu. Verkossa toimiva WebWakka on tuonut mahdollisuuden taloudenhallintaan ilman paikkasidonnaisuutta. Puhelimen mobiilisovellukset FABA mobiili ja MobiWisu ovat erinomaisia tuotteita. Näissäkin tuotteissa ProAgriat ovat olleet kehitysmoottoreina.

Hallitustyöskentelyssä olemme pienentäneet hiilijalanjälkeä siirtymällä sähköpostilla välitettyihin kokouspöytäkirjoihin ja olemmepa jonkun etäkokouksenkin pitäneet. Veikkaanpa, että etänä tapahtuva kokoustaminen tulee muuttamaan toimintatapoja.

Maatalousneuvonnalla on paikkansa tulevaisuudessakin tilojen suurentuessa ja toiminnan muuttuessa yritysmäisemmäksi. Ostopanoksiin perustuva maataloustuotanto tarvitsee eri osa-alueilleen erikoistuneita ammattiylpeitä asiantuntijoita, jotka pystyvät perustellusti haastamaan maatalousyrittäjiä yritysjohtamisen eri osa-alueilla.

Hannu Jokinen, puheenjohtaja

ProAgria keski-Suomi