Keski-Suomi

Palvelut kasvi- ja puutarhatiloille

Palvelut kasvi- ja puutarhatiloille

Palvelut kasvi- ja puutarhatiloille
Nurmen tuotanto ja sen osaaminen ovat tärkeitä nautavaltaisessa maakunnassa.

Kasvinviljely Keski-Suomessa

Kuva: Irene MäkinenViljeltyä peltoa Keski-Suomessa oli vuonna 2019 noin 80 200 ha ja lisäksi kesantoja, viherlannoitusnurmia tai erilaisia luonnonhoitopeltoja noin 12 500 ha. Luomutuotannossa oli 195 tilalla yhteensä 9 595 ha. Tyypillisin viljelykasvi oli nurmi, jota oli noin 47 600 ha. Viljoista eniten viljeltiin ohraa (noin 13 100 ha) ja kauraa (noin 11 000 ha). Viljojen viljelyala yhteensä oli noin 28 300 ha. Rypsiä tai rapsia oli viljelyssä noin 700 ha ja kuminaa noin 1400 ha. Puutarhakasveja viljeltiin noin 350 hehtaarin alalla painopisteen ollessa marjantuotannossa.

Kasvinviljely- ja tukineuvonta kasvi- ja puutarhatiloille

ProAgria Keski-Suomen asiantuntijat tekivät viljelysuunnittelua 198 kasvinviljelytilalle mukaan luettuna marjojen ja muiden erikoiskasvien viljelijät. Kokonaisuudessaan kasvinviljelyn suunnittelua tehtiin maakunnassa 506 tilalle. Kasvinsuojelututkintoja otettiin vastaan 47 kasvitilalta ja yhteensä 144 eri tuotantosuuntien tilalta tai yritykseltä. Kasvinsuojeluruiskut testattiin yhteensä 137 asiakkaalta, joista 42 oli kasvinviljelytiloja.

Luomutarkastuksia kasvukaudella tai kasvukauden jälkeen tehtiin 23 kasvinviljely- tai kotieläintilalle. Kesän 2019 aikana tehtiin 54 siemenviljelystarkastusta 23 tilalla ja pinta-alaa niistä kertyoi 1085 ha. Valtuutetut siemennäytteenottajat ottivat yhteensä 87 siemennäytettä. Lisäksi tehtiin muutamia hukkakauran torjuntasuunnitelmia.

Tukineuvontaa tehtiin 170 viljatilalle ja yhteensä 294 kasvinviljelytilalle. Yhteensä tukineuvontaa käytti 702 eri tuotantosuuntia edustavaa asiakasta. 26 kasvinviljelytilaa otti käyttöön tukiturvan, jolla voi varmistaa kesän kaikkina ajankohtina asiantuntijan kiinni saannin valvontatilanteen yhteydessä ja virhetilanteissa vakuutusturvan nolla omavastuulla. Tukiturvapalvelun käyttö on kasvussa.

Tilipalvelut ja muu talousneuvonta kasvi- ja puutarhatiloille

Kirjanpitoa, veroneuvontaa, veroilmoitusten täyttöä tai palkanmaksupalveluja toteutettiin 140 kasvinviljelytilalle. Liiketoiminnan johtamiseen liittyviä palveluita tehtiin 12 kasvitilalle. Omistajanvaihdospalveluita tehtiin vain kahdelle tilalle mutta NEUVO 2020 kilpailukykytoimen yhteydessä alustavia selvityksiä on tehty useammalle tilalle.

Neuvo 2020 -palvelut kasvi- ja puutarhatiloille

Neuvo 2020 -palveluita käytti yhteensä 107 kasvinviljelytilaa. Suosituimpia kasvitilojen keskuudessa olivat ympäristöön liittyvät Neuvo-palvelun osa-alueet sekä kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvät osiot. Kaikkiaan ProAgria Keski-Suomen asiantuntijat tekivät Neuvo-palveluita 380 asiakastilalle. Asiakasmäärä Neuvo -palveluissa on edelleen kasvussa palvelun tullessa tutuksi yhä useammalle viljelijälle.

LuomuKS- ja Marjamaat-hankkeet

Kuva: Marjo Marttinen

Vuonna 2019 päättyvät sekä LuomuKS- että Marjamaat-hanke. LuomuKS-hanketta ProAgria Keski-Suomi toteutti yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Luken kanssa. Ylimaakunnallinen Marjamaat-hanke toteutettiin yhdessä ProAgria Pohjois-Karjalan, ProAgria Etelä-Savon ja Luken kanssa.

 

LuomuKS-hankkeessa vuonna 2019 ProAgrian osuutta oli erikoisviljelyyn liittyvät asiat (marjat, yrtit, siemenviljely). Marjamaat-hankkeessa alueellisten tapahtumien järjestämisen ohella Keski-Suomella oli iso vastuu aloittavien marjanviljelijöiden oppaan kokoamisessa. Molemmissa hankkeissa hyödynnettiin etäyhteyksiä tilaisuuksien järjestämisessä.