Keski-Suomi

Maa- ja kotitalousnaiset 2019

Maa- ja kotitalousnaiset 2019

Maa- ja kotitalousnaiset 2019
Maa- ja kotitalousnaisten vuosien 2018 - 2019 teemana oli Hyppää hyvän kierteeseen – vastuullisilla valinnoilla kestävää hyvinvointia. Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset edistivät kestävää kehitystä, resurssiviisautta ja kiertotaloutta toiminnassaan ja viestinnässään.

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus 

 

Johtokunta 2019

puheenjohtaja: maa- ja metsätalousyrittäjä Pirjo Luotola, Saarijärvi

varapuheenjohtaja: maatilayrittäjä Hanna Hautamäki, Petäjävesi

jäsen: yhteisöpedagogi (AMK)/metsätilallinen Pirjo Härkönen, Jyväskylä

jäsen: emäntä Tuula Merisalo, Jämsä

jäsen: maaseutuyrittäjä Nanne Peuhkurinen, Äänekoski

jäsen: maaseutuyrittäjä, lähihoitajaopiskelija Heidi Luomala-Koivisto, Joutsa

jäsen: maa- ja metsätalousyrittäjä Leena Vesterinen, Laukaa

sihteeri: toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Kivimäki, Jyväskylä

 

Toimihenkilöt 2019

toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Kivimäki

elintarvike- ja yritysasiantuntija Mirja Pummila

hankevetäjä Katariina Jousmäki (31.7.2019 saakka)

hankevetäjä Anni Rintoo (9.9.2019 alkaen)

maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Paula Salonen (vanhempainvapaalla)

maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Eeva-Liisa Neuvonen

maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Kirsi Koskela (1.4.-10.5.2019)

 

Toimintaan osallistuvien henkilöiden määrä

Vuosi 2019 oli Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 85. toimintavuosi. Maa- ja kotitalousnaisten vuosien 2018 - 2019 teemana oli Hyppää hyvän kierteeseen – vastuullisilla valinnoilla kestävää hyvinvointia. Maa- ja kotitalousnaiset edistivät kestävää kehitystä, resurssiviisautta ja kiertotaloutta toiminnassaan ja viestinnässään. Piirikeskuksen johtokunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. 

Piirikeskuksen toimintaan osallistui toimintavuonna noin 3500 henkilöä. Tieto perustuu toiminnanohjausjärjestelmään tehtyihin kirjauksiin. Tämän lisäksi messuilla ja tapahtumissa kohdattiin n. 10 000 henkilöä. Vapaaehtoiset tekivät n. 300 talkoopäivää piirikeskuksen tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Toiminta ja tulokset avaintulosalueittain

Keski-Suomessa maa- ja kotitalousnaisten toiminta oli vilkasta ja tilaisuuksiin saatiin hyvin osallistujia. Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset yhdistyksineen ja jäsenineen toimivat mm. ruokahävikin vähentämisen, lähiruuan käytön edistämisen ja osaamisen jakamisen puolesta.

Toimintavuonna tavoitettiin erityisesti lapsia ja aikuistuvia nuoria terveellistä ravitsemusta, kestävää kehitystä ja arjen hallintaa edistävissä työpajoissa. Myös alakouluissa toteutetut kulttuuriympäristötyöpajat olivat suosittuja. 

Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonta 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana toteutettiin työpajoja lapsille ja nuorille sekä ruokakursseja, luentoja ja yleisötilaisuuksia. Osallistujia niissä oli 211. Erityisesti työyhteisöille järjestetyt ruokakurssit saivat hyvää palautetta. Esimerkki palautteesta: ”Ja vielä kerran mahtavan suuret kiitokset eilisestä elämyksestä. Porukan palaute on ollut pelkästään positiivista, kaikki olivat innoissaan ja pitivät yhteisestä erilaisesta tekemisestä ja erityisen hyvästä ohjauksesta. Täysi kymppi siis koko iltapäivästä.”

Hevi-etsivä- ja Kasvisaarre -tapahtumia pidettiin kuusi. Näihin tapahtumaan osallistui 235 lasta. Leivontakokemuksia lapset saivat sämpyläsäpinöissä ja piparkakkutyöpajassa. Kädet taikinaan laittoi 189 lasta.

Kuva: Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

Jyväskylässä pidettiin kaksi ruokahävikki- ja lähiruokatapahtumaa sekä kalastustapahtuma. Tapahtumat tavoittivat 865 osallistujaa. Asiaa ruokahävikistä oli neuvontaosastolla Wemmi-kevätmarkkinoilla ja Suomalaisen ruoan päivänä 4.9. pidettiin Jyväskylän kävelykadulla tempaus MTK Keski-Suomen kanssa. Kalastustapahtuma toteutettiin yhdessä Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen kanssa. Marraskuussa oltiin kasvisteemalla mukana Melan järjestämässä maatalousyrittäjien hyvinvointipäivässä Laukaassa.

Yhteistyössä Keski-Suomen Muistiyhdistyksen Apetta aivoille -hankkeen kanssa tehtiin syksyinen sadonkorjuun ajan pulmailurata. Rata todettiin hyväksi harjoitukseksi myös kuormittuneiden työikäisten aivoille.

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisilla on oma YouTube-kanava. MKN ruokaneuvoista tehtiin sinne opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana esittelyvideo nuorten ruokatyöpajojen merkityksestä aikuistuville nuorille. Kuten työpajan ohjaaja totesi: ”Työpajat olivat huippujuttu ja niistä puhuttiin pitkään.”  Toisessa videossa koostettiin lasten kokemuksia piparityöpajasta.

Keski-Suomessa talkoolaiset ovat merkittävässä roolissa tapahtumaruokailujen järjestämisessä.  Syyskuussa piirikeskuksella oli perinteinen puuro- ja kahvilateltta Wemmi-syysmarkkinoilla yhdessä Laukaan, Saarijärven, Jämsän ja Jyväskylän maa- ja kotitalousnaisia. 

KoneAgria-näyttely oli lokakuussa Jyväskylässä ja siellä maa- ja kotitalousnaiset vastasivat ulkoalueen grillitoiminnasta. Pääravintolassa yhteistyötä jatkettiin Paviljonki Ravintoloiden kanssa: piirikeskus vastasi talkoolaisten hankinnasta ja heidän työnjohdostaan. 

Arkiruokaa ajatuksella -työpajoja pidettiin Keuruulla, Laukaassa ja Saarijärven Pylkönmäellä. Jokainen ryhmä kokoontui kolme kertaa. Työpajoissa opiskeltiin ruuanvalmistusta perusraaka-ainesta edullisesti, terveellisesti ja ekologisesti. Osallistujien toiveesta valmistettiin myös ruokaa EU-ruokakassin sisällöstä. Yhteistyökumppanina olivat kunnat ja seurakunnat sekä mielenterveysyhdistykset.  Osallistujia oli jokaisessa pajassa noin 10. Työpajoja tuki Tampereen Talouskoulun säätiö. 

Osallistuttiin seuraaviin valtakunnallisiin Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen koordinoimiin hankkeisiin

Luontoaskel hyvinvointiin -hanke jalkautti varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksia käytäntöön ja loi Luontoaskel -toimintamallin. Toimintamalli kytki yhteen terveyttä edistävän ruokailun, ulkoliikunnan, luontokontaktit ja kiertotalouden varhaiskasvatuksessa. Hankkeeseen osallistuttiin kouluttamalla päiväkotien henkilökuntaan Jyväskylässä Korpilahden ja Keljonkankaan päiväkodeissa. Hanke toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön tuella.

Ruokatreffit keittiössä -hankkeessa toteutettiin kokeilevia ja osallistavia ruokapajoja yhteistyössä maakunnallisten yhteistyökumppaneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa.  Toteutuspaikkoina olivat Jyväskylän kaupungin nuorten taidetyöpaja sekä Green Care -keskus, Könkkölä ry. Työpajoja pidettiin neljä ja niihin osallistui 28 nuorta. Suullinen palaute oli oikein hyvää. Työpajojen järjestämistä tuki Tampereen Talouskoulun säätiö.

Edellisestä vuodesta jatkuneessa ympäristöministeriön rahoittamassa Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -hankkeessa toteutettiin neljä Ruokahukka ruotuun -infotapahtumaa. 

Maiseman- ja luonnonhoidon palvelut

Kuva: Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella järjestettiin Vuoden maisemateko -kilpailu 2019 teemalla ”Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot”. Vuoden maisemateko -kilpailuun osallistui Keski-Suomesta kuusi hyvää ehdokasta. Keski-Suomen Vuoden maisemateko -voittajaksi valittiin Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Elävää maaseutua taajamiin -toimintamallia ja MKN Maisemapalveluiden luonnon monimuotoisuutta edistävää toimintaa esiteltiin Saarijärvellä, Jyväskylässä ja Hankasalmella.

Neuvo 2020 -rahalla kartoitettiin yhdelle asiakkaalle maiseman- ja luonnonhoitoon soveltuvia alueita ja annettiin neuvontaa ympäristösopimuksiin liittyen. Vuoden 2019 aikana jatkettiin Fingridin tarjoaman voimajohtoalueiden maisemanhoitotuen markkinointia.

Marttojen Keski-Suomen piirin kanssa järjestettiin yhteistyössä perinnemaisemaretki Äänekoskelle Aatulan perinnemaisemaan. Osallistujia oli yhdeksän.  Retki oli osa Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten ja Marttojen yhteistä TehtäväZ-hanketta.

Keski-Suomen MKN:n maisema-asiantuntija pyydettiin mukaan Keski-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmään (MAKU). Valion Carbo-hankkeeseen liittyen yhdelle keskisuomalaiselle maitotilalle tehtiin luonnon monimuotoisuuskartoitus.

Maaseuturahaston rahoittamalla Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hankkeessa järjestettiin infotilaisuuksia, työpajoja, talkoita ja retkiä ympäri Keski-Suomea. Vuoden 2019 teemoissa painottuivat luonnon monimuotoisuus, niityt sekä vieraslajitalkoot ja lasten kulttuuriympäristökasvatus. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset. KYNÄ-hankkeen Keski-Suomen toimenpiteet vuonna 2019: Infot, tapahtumat ja työpajat 18 kpl, kulttuuriympäristöretket 2 kpl, osallistujia yhteensä 406, viestintätoimenpiteet 15 kpl.

KYNÄ-hankkeessa pidettiin vuoden aikana kulttuurimaisematyöpajoja 5.-6.luokkalaisille viidellä koululla 13:lle ryhmälle, joissa osallistujia oli yhteensä 262.

Yrityspalvelut

Osana maa- ja kotitalousnaisten koulutuskiertuetta Keski-Suomessa toteutettiin nimisuojatilaisuus yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Osallistujia tilaisuudessa oli 15.

Keski-Suomessa Portaat (nais)yrittäjäksi -valmennus toteutettiin keväällä. Valmennuksessa sai tietoa, kannustusta sekä vertaistukea yrittäjyyteen. Palaute valmennuksesta oli hyvää ja osallistujien välille syntyi luottamuksellinen suhde. Osallistujat pitivät erityisen tärkeänä yritysideoiden pohdintaa ja jäsentämistä. 

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijoilla on vahva luonnostuotealan osaaminen. Palveluiden myymiseksi, tunnettavuuden lisäämiseksi ja luonnontuotealan kiinnostuksen lisäämiseksi tehtiin yhteistyössä tulevan alan yrittäjän kanssa sesonkiin sopia videoita (4 kpl) poimittavista luonnontuotteita. Videot julkaistiin somekanavissa (Facebook, Instagram ja YouTube). 

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset olivat mukana yhteistyökumppanina järjestämässä kevään ja syksyn Wemmi-markkinatapahtumia. Nämä olivat piirikeskuksen Maistuva maaseutu -tapahtumia. Wemmi-kevätmarkkinoilla maa- ja kotitalousnaiset olivat mukana monipuolisella neuvontaosastolla, jossa kaikkia toimialat ja hankkeet esittäytyvät. Syksyn markkinoilla pääpaino on aiemmin mainitun puuro- ja kahviteltan järjestämisessä.

Hygieniaosaamistestejä järjestettiin tilauksesta. Testitilaisuuksia oli kolmekymmentä, testin suorittajia oli 144. Elintarvike- ja yritysasiantuntija teki 21 Hyvää Suomesta -yrityksen auditointia. Ruoka-, elintarvike- ja matkailuyrittäjille pidettiin koulutuksia sekä luentoja liittyen makkaranvalmistukseen, elintarvikehuoneiston vaatimuksiin ja pakkausmerkintöihin. Neuvo 2020 nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen -palvelun avulla elintarvike- ja yritysasiantuntija teki selvityksiä kahdelle maatilalle. Toiminnanjohtaja oli mukana Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen valtakunnallisessa yrityspalveluiden kehittämisryhmässä.  Vuoden aikana oltiin mukana Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisessä pellolta pöytään mm. maakunnallisissa kehittämisryhmissä.

Maaseuturahaston rahoittamalla Luonnosta lautaselle (LUOLA)-hankkeessa koulutettiin keskisuomalaisia luonnontuotealan maaseudulla toimivia yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia. Hanke päättyi heinäkuun lopussa. Hankkeessa järjestettiin koulutus ruokahyönteisten kasvatuksesta. Yrttipoimijakoulutuksia järjestettiin touko-kesäkuussa eri paikkakunnilla Keski-Suomessa sekä pidettiin Yrttien käsittely ja hygienia sekä Logistiikka ja tiedonvälitys -koulutukset. Yrttiaiheinen opintomatka Hämeenkyrön seudulle tehtiin kesäkuussa. Mukana oli 40 osallistujaa. 

Luonnontuotealan kehittäminen jatkui maaseuturahaston rahoittamassa Luonnosta tuotteeksi -kehittämishankkeessa. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan luonnontuotealan kasvua Keski-Suomessa sekä edistämään luonnontuotealan kehitystä ja verkostoitumista yli toimialarajojen. Hankkeessa on yhteistyökumppanina Arktiset Aromit ry ja toteutusaika on 1.8.2019- 31.7.2021.  Vuoden 2019 aikana järjestettiin sienipoimijakoulutus, infotilaisuus luonnonkasvien elintarvikekäytöstä sekä opintomatka Tampereen seudulle. Hankkeen tilaisuuksiin osallistui 50 henkeä.

Järjestötoiminta

Perinteinen kevään opinto- ja virkistysmatka tehtiin huhtikuussa Itä-Viroon.  Matkalla oli 30 osallistujaa. Impin päivänä kesäkuussa vierailtiin Sumiaisissa Rautionmäen Köyhyydenkylässä tutustumassa mm. Veikon kotimuseoon, joka on Keski-Suomen maisematekokilpailun voittaja vuodelta 2018.

Yhteistyössä JAMK:in Yksissä-hankkeen sekä MKN:n paikallisyhdistysten kanssa järjestettiin parisuhdeiltoja maaseutualueen väestölle Äänekoskella, Viitasaarella ja Laukaassa. Osallistujia tilaisuuksissa oli kuutisenkymmentä.

Kuva: Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

 

Keski-Suomen vuoden maa- ja kotitalousnaiseksi valittiin maa- ja metsätalousyrittäjä Pirjo Luotola. Hän on aikaisemmin toiminut Saarijärven maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtajana lähes kaksi vuosikymmentä ja on edelleen yksi aktiivisen yhdistyksen kantavista voimista. Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen johtokunnassa Pirjo on toiminut 1990 vuodesta alkaen, puheenjohtajana vuodesta 2010 ja on toiminut järjestön luottamustoimissa valtakunnallisella tasolla. 

Toukokuussa pidettiin Äänekoskella järjestötoiminnan tehokurssi. Järjestötoiminnan perusteita oli kertaamassa 14 aktiivia. Edellisen vuoden Maa- ja kotitalousnaisten Loikkaa liikkeelle -kisan palkintokurssi pidettiin niin ikään Äänekoskella.

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous pidettiin lokakuussa samana päivänä kuin ProAgria Keski-Suomi ry:n vuosikokous Laukaan Järvilinnassa. Kokouksessa olivat mukana ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n hallituksen puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste.

Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksiä avustettiin rekisteröitymään ja liittymään piirikeskuksen jäseniksi.  Uuden jäsenrekisteriohjelman myötä kannustettiin yhdistyksiä päivittämään jäsentiedot ajan tasalle. Piirikeskuksen toiminnanjohtaja vastasi myös ProAgria Keski-Suomen järjestöasioista.

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset olivat mukana Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen alueneuvottelukunnan toiminnassa.

Viestintä

Toimihenkilöt viestivät osana työtehtäviään järjestön toiminnasta sekä toivat eri medioissa esille asiantuntijapalveluja. Piirikeskuksessa työstettiin säännöllisesti mediatiedotteita ja tarjottiin juttuaiheita medialle.

Toiminnasta tiedotettiin yhdistyskirjeillä, sähköisillä uutiskirjeillä sekä sähköpostitse, verkkosivuilla, ProAgria Keski-Suomen Jyvällä -tiedotuslehdessä, Facebookissa ja Instagramissa. Myös YouTube-kanava oli käytössä ja materiaalin tuottamista sinne harjoiteltiin.   Somekanaviin saatiin uusia seuraajia ja tykkääjiä. Facebookissa seuraajien määrä lisääntyi (586). Sosiaalista mediaa hyödynnetiin entistä enemmän palauteen saamiseksi ja toiminnan tunnetuksi tekemiseksi. Palautetta kerättiin myös sähköisten kyselyjen avulla.

Koti ja maaseutu -lehteä ja MKN:n välitystuotteita markkinoitiin aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa.

Hankkeet

Piirikeskus vastuullisena toteuttajana

Kuva: Anni Rintoo, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ-hanke. Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset. Päättymisaika 30.9.2019.

Luonnosta lautaselle, LUOLA-hanke. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus. Päättymisaika 31.7.2019.

Luonnosta tuotteeksi -hanke alkoi 1.8.2019. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Piirikeskus mukana hankkeen toteuttamisessa

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio -yhteistyöhanke (KEKO2), Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Apetta Aivoille – avaimia aivoterveyteen -hanke, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry