Keski-Suomi

Jäsenistö, hallinto ja organisaatio

Jäsenistö, hallinto ja organisaatio

Jäsenistö, hallinto ja organisaatio
ProAgria Keski-Suomi on järjestö ja jäsenet päättävät sen toiminnan suuntaviivoista

Jäsenet

ProAgria Keski-Suomi on rekisteröity yhdistys. Jäseninä ovat yhdistykset, yritykset ja henkilöt, jotka haluavat edistää ProAgria Keski-Suomi ry:n toimintaa. Maatalouden neuvontajärjestö, silloinen maanviljelysseura, perustettiin Keski-Suomeen 15.11.1893.

ProAgria Keski-Suomella oli 46 jäsenyhdistystä, joissa noin 1500 jäsentä. Henkilö- ja yritysjäseniä oli 203 ja kannattajajäseniä 5 sekä 4 kunniajäsentä. Maa- ja kotitalousnaisten jäseniä ovat näiden yhdistysten naispuoliset jäsenet sekä naispuoliset henkilö- ja yritysjäsenet. ProAgria Keski-Suomen sekä Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten varsinainen kokous pidettiin Laukaassa Taidekeskus Järvilinnassa 26.10.2019.  Kokouksissa oli paikalla 46 osallistujaa. ProAgrian kokouksessa valittiin jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.

Pirjo Luotola, Harri Mäkivuokko ja Mervi Mäki-Neste ProAgria Keski-Suomen ja Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten yleisessä kokouksessa 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirjo Luotola, Harri Mäkivuokko ja Mervi Mäki-Neste ProAgria Keski-Suomen ja Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten yleisessä kokouksessa 2019.

 

Kunniajäsenet

Maanviljelysneuvos Marja Kallio, Laukaa

Maanviljelysneuvos Heikki Leivonen, Viitasaari

Pitäjäneuvos Pekka Hytönen, Joutsa  (Leivonmäki)

Maanviljelijä Jukka Pöyhönen, Hankasalmi

Hallinto

ProAgria Keski-Suomen yleinen kokous on ylin päättävä elin ja se valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi on maitotilavaliokunta. Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisilla on oma piirihallituksensa.

ProAgria Keski-Suomen hallitus 2019

Hannu Jokinen, puheenjohtaja, Saarijärvi          
Jäsen        Varajäsen      
Sirpa Pekkarinen, Viitasaari                                         Kukka Keto, Jyväskylä   
Mari Suuronen, Äänekoski  Tero Lahti, Karstula
Mikko Oikarinen, Petäjävesi  Ari Pirttiniemi, Saarijärvi
Outi Savonen, Saarijärvi   Eija Puttonen, Äänekoski 
Kai Laahanen, Pihtipudas Heidi Hakkarainen, Toivakka
Pirjo Luotola, varapj., Saarijärvi Hanna Hautamäki, Petäjävesi

ProAgria Keski-Suomen maitotilavaliokunta 2019

Miia Juudin, puheenjohtaja, Hankasalmi

Sari Häkkinen, varapuheenjiohtaja, Saarijärvi

Sanna Ahonen, Uurainen

Heidi Hakkarainen, Toivakka

Sirkku Kuukkanen, Petäjävesi

Tiina Moisio, Kivijärvi

Samuli Murtoperä, Pihtipudas

Jussi Palo, Viitasaari

Hannu Peltola, Muurame

Henkilöstö

ProAgria Keski-Suomen ja Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten palveluksessa oli 25 henkilöä. Henkilöstön osaamiseen panostettiin paljon.  ProAgria Keski-Suomen asiantuntijat osallistuivat ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen työajankäyttöraporttien mukaan n. 2 000 tuntia. Asiantuntijoiden kouluttautumiseen, erityisesti digivalmiuksien kehittämiseen, saatiin tukea Keski-Suomen Maataloussäätiöltä.

Toimihenkilöpäivillä panostettiin yhteisten asioiden lisäksi henkilöstön hyvinvointiin. Kevään toimihenkilöpäivä pidettiin 8.5.2019 Aikon kartanossa Viitasaarella. Syksyn toimihenkilöpäivä pidettiin 29.11.2019 Toivolan vanhalla pihalla Jyväskylässä.  Toimihenkilöpäivän iltapäivä vietettiin Gradian opetuskeittiössä, jossa toimihenkilömme tekivät ruokaa maa- ja kotitalousnaisten opastuksella.

Tuotekehitystoimintaan osallistuttiin ProAgria Keskusten Liiton yhteisten projektien kautta. Huippuosaajavalmennukseen osallistuneet asiantuntijat olivat käytettävissä yli ProAgria Keskusten rajojen niin maito- kuin luomuneuvonnan vaativimmissa asiantuntijatehtävissä.

Huomionosoitukset

Vuoden 2019 aikana on luovutettu neljä järjestöllistä huomionosoitusta.

Uusi sukutilakunniakirja ja sukutilaviiri on luovutettu kyyjärveläiselle Laurilan tilalle. Tila on ollut suvulla yhtäjaksoisesti vuodesta 1819 ja sen omistavat Esa-Pekka ja Henri Bergman.

Päivitetty sukutilakunniakirja on luovutettu Suolahden ja Vanha-Jutilan tiloille. Keuruulaisen Suolahden tilan historia ulottuu vuoteen 1628 saakka ja sen omistavat  Tiina Pekkala ja Jarmo Ylä-Pöntinen. Vanha-Jutila sijaitsee Luhangassa ja onollut suvun hallussa vuodesta 1559. Sen omistavat Elina ja Reijo Oinonen.