Keski-Suomi

Avainlukumme 2019

Avainlukumme 2019

Avainlukumme 2019
Avainlukumme v. 2019

Vuonna 2019 kaikissa palveluissa korostui yritys- ja tilakokonaisuus sekä talouskysymykset. Palvelut muuttuivat entistä enemmän sähköisiksi, mukaan lukien tilipalvelut.

Kotieläintilat olivat merkittävä asiakasryhmä, joka käytti monia ProAgrian palveluja. Vuonna 2019 Keski-Suomessa maidontuotannon tuotosseurantaan kuului 219 karjaa. Lihantuotantotilat käyttävät ennen kaikkea tukipalveluja.  Neuvonta keskisuomalaisille lampureille saatiin ProAgria Etelä-Pohjanmaan lammasasiantuntijoilta.

Tilipalveluja käytti 140 asiakasta, tukiasiakkaita oli 702 ja Neuvo 2020 -palveluja käytti 380 tilaa. Neuvo-palvelujen käyttöä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna ja Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyky -osio oli kysytyin Neuvo-palvelu.

ProAgria Keski-Suomi ja Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset olivat toteuttajana tai osatoteuttajana usessa hankkeessa,. Hankkeissa tehtiin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa maakunnallisesti ja maakuntarajojen yli.

Vuonna 2019 ProAgria Keski-Suomen varsinaisen toiminan tuotot olivat 1 518 000 €, mikä on kummenisen prosenttia edellsivuotta vähemmän. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli 9 000 € ja tilikauden ylijäämä oli 71 000 €.

Vuoden 2019 lopussa valmistui ProAgrialle uusi valtakunnallinen Strategia 2025, joka ohjaa ProAgrian toimintaa seuraavalle viidelle vuodelle. ProAgria Keski-Suomi sitoutui tähän valtakunnaliseen strategiaan.