Itä-Suomi

Verkostot maatilainvestointien voimaksi

Verkostot maatilainvestointien voimaksi

Verkostot maatilainvestointien voimaksi
Luomme verkostomalleja joiden avulla maitotilayritys pääsee ottamaan omien tavoitteiden ja resurssien mukaiset kehitysaskeleet

Verkostot maatilainvestoitnien voimaksi hanke alkoi 1.3.2019. Toiminnan rahoittaa Euroopan maaseuturahasto, Osk. Maitosuomi (Osk. ItäMaito 31.8.2019 asti), Atria Tuottajat Oy sekä Pjois-Karjalan maataloussäätiö sr. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa ProAgria Pohjois-Karjala (vuodesta 2020 alkaen ProAgria Itä-Suomi), yhdessä ProAgria Kainuun (vuodesta 2020 ProAgria Itä-Suomi) ja Pikes Oy:n kanssa. Hanke järjestää tilakäyntejä, monimuotoisia pienryhmäkokonaisuuksia, seminaareja ja opintomatkoja. Hankevastaavana toimii Tapani Keski-Soini ja hankkeen yhteyshenkilöinä Katariina Kalliokoski Kainuussa ja Pikesin osalta Jukka Nevalainen.

Itä-Suomessa vuonna 2012 ja vuonna 2016 tehtyjen Maitotilabarometri–kyselyjen perusteella maitotilayritysten epävarmuus maidontuotannon jatkuvuuden osalta on erittäin suurta ja kasvaa koko ajan. Kehittävien maitoyritysten kehitys- ja investointiaskeleet eivät riitä nykyisen tuotannon ylläpitoon. Tavoitteena on löytää tehokkaita kohdistettuja kehittämistoimia niille tiloille, joilla on potentiaalia jatkaa ja kehittää maidontuotantoa.

Hanke pyrkii luomaan verkostomalleja, joiden avulla maitotilayritys pääsee ottamaan omien tavoitteiden ja resurssien mukaiset kehitysaskeleet. Kehitysaskeleiden on tarkoitus johtaa investointiin (korvaus- ja uudet investoinnit). Investoivan maitotilayrityksen ympärille rakentuvat yhteistyöverkostot antavat panoksensa asiantuntemuksen ja erilaisten yhteistyötapojen muodossa.

Kainuussa kohderyhmään tavoitellaan kuuluvan 25 tilaa ja Pohjois-Karjalassa 50 tilaa. Hankkeessa toiminta painottuu tilojen kehittämisvaihtoehtoihin ja kehittämispolun toteutumisen tukemiseen. Maitotilayrittäjät oppivat käyttämään uusia johtamismenetelmiä sekä rakentamaan pysyviä ja sopimuksiin perustuvia rehuntuotanto- ja muita yhteistyösuhteita.

Vuoden 2019 aikana hankkeeseen ilmoittautui 22 maitotilaa. Näille tiloille tehtiin syyskauden aikana 14 tilakäyntiä, joista Pohjois-Karjalassa yhdeksän ja Kainuussa viisi. Tilakäynneillä kartoitettiin tilojen nykytilanne investoinnin kannalta. Tilakäyntien pohjalta valmisteltiin pienryhmät, jotka ovat käynnistyneet vuoden 2020 aikana. Vuonna 2019 järjestettiin yksi pienryhmä, jonka teemana oli yhteisnavetan perustaminen.