Itä-Suomi

Talousasiantuntijapalvelut

Talousasiantuntijapalvelut

Talousasiantuntijapalvelut
Investointi- ja verosuunnittelupalveluiden kysyntä kasvaa. Tilojen yhtiöittäminen on vauhdissa.

Maatiloilla löytyy investointihalukkuutta. Kuhmossa vietettiin kolmen robottinavetan avajaiset lokakuun lopulla. Investointihalukkuutta yrityksillä on, mutta laajentajilla on haasteena rahoituksen saaminen varsinkin isompiin navettahankkeisiin. Käytännössä maidontuotannon laajentaminen edellyttää sitä, että tilan pitää pystyä tuottamaan maitoa 33-36 c/l hinnalla investoinnin jälkeen. Rahoittajien määritelmät elinkelpoiselle hankkeelle ovat erilaistuneet, mikä on vaikuttanut merkittävästi tuotannon kannattavuusvaatimuksiin. Menneiden vuosien tulokset pitää olla hyvällä tasolla ennen ison investoinnin toteuttamista ja velkaantuminen pitää olla suhteellisen matalalla tasolla. Lisäksi uusiin investointeihin vaaditaan entistä suurempi kokonais-/oman pellon määrä. Valtion takausta haetaan säännönmukaisesti kaikkiin suurimpiin hankkeisiin.

Kainuun Ely-keskus teki vuonna 2019 investointitukipäätöksiä seuraavasti (suluissa luvut vuodelta 2018): lypsykarjanavettahakemuksia hyväksyttiin 6 kpl (6 kpl), lihakarjanavetta hakemuksia 0 kpl (2 kpl), muita tuotantorakennuksia, mm. tunnelit, aurinkosähköjärjestelmät, eläinten hyvinvointia parantavat investoinnit, rehuvarastot, kuivurit, lämpökeskukset 14 kpl (15 kpl), salaojitushakemuksia 3 kpl (1 kpl) ja tilanpidon aloittamisavustuksia myönnettiin 1 hakijalle (3 kpl).

Pohjois-Savon Ely-keskus teki vuonna 2019 investointitukipäätöksiä seuraavasti (suluissa luvut vuodelta 2018): lypsykarjanavettahakemuksia hyväksyttiin 28 kpl (25 kpl), lihakarjanavetta hakemuksia 8 kpl (7 kpl), muita tuotantorakennuksia, mm. tunnelit, aurinkosähköjärjestelmät, eläinten hyvinvointia parantavat investoinnit, rehuvarastot, kuivurit, lämpökeskukset 94 kpl (97 kpl), salaojitushakemuksia 25 kpl (25 kpl) ja tilanpidon aloittamisavustuksia myönnettiin 27 hakijalle (37 kpl), myönnettyä avustusta 0,882 M€ ja korkotukilainaa 3,8 M€ Yhteensä 156 kpl myönteisiä investointitukipäätöksiä, joihin myönnetty avustusta 11,68 M€ ja korkotukilainaa 11,58 M€.

Pohjois-Karjalan Ely-keskus teki vuonna 2019 investointitukipäätöksiä 56 (62) hankkeeseen (suluissa luvut vuodelta 2018). Avustusta myönnettiin yhteensä 3,6 (4) miljoonaa euroa. Investointitukiavustuksilla ja korkotukilainoilla saadaan aikaan yhteensä 9,6 (11,2) miljoonan euron maatilainvestoinnit. Tilanpidon aloittamisavustuksia myönnettiin 6 (15) hakijalle.

ProAgria Itä-Suomella oli vuonna 2019 vero- ja kirjanpitoasiakkaina 1304 kpl (1296 kpl) maatilaa tai yritystä.

Kasvanut tilakoko tuo uusia haasteita myös tilatasolla verotuksen suunnitteluun. Tarve verosuunnittelupalveluille tiloilla on merkittävä ja edellyttää yhä enemmän tietoa, taitoa ja kokemusta asettaen osaamiselle haasteita. Kysyntä kasvaa selkeästi myös erilaisten yhtiömuotojen asiantuntijapalveluissa yhtiöittämistä helpottavan lakimuutoksen seurauksena.

Ely-Keskuksen rahoittama Neuvo kilpailukyky vakiinnutti suosion viljelijöiden keskuudessa. Kilpailukykyneuvonta mahdollistaa erilaisten talousasiantuntijapalveluiden tekemisen maatiloille. Erilaisia kilpailukykyneuvontapalveluita tehtiin 761 kpl (662 kpl)