Itä-Suomi

MKN yrityspalvelut

MKN yrityspalvelut

MKN yrityspalvelut
Luomme arvoa ja vaikutamme.

Itä-Suomen MKN yrityspalveluiden asiantuntijatyömme avulla yritykset ovat saaneet Itä-Suomen alueelle vuoden 2019 aikana investointitukia ja perustamistukia noin 4,95 miljoonan euron edestä. Yritysryhmähankkeita on syntynyt 410 000 euron edestä. Yritysasiakkaita on palvelujen piiirissä ollut 530 kappaletta. Erilaisia pankkilausumia on tehty, ja niiden avulla saatuja lainoituksia mm. liiketoimintakauppoihin tai osakekauppoihin on saatu 0,48 miljoonan euron edestä.