Itä-Suomi

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto
Kiinnostus luonnonmukaisesti toteutettuun tuotantoon jatkoi kasvuaan Itä-Suomessa

Vuonna 2019 ProAgria Itä-Suomen alueella toimi 896 luomumaatilaa. Määrään on laskettu sekä luomussa jo olevat että siirtymävaiheen tilat. Luomun osuus alueen peltoalasta, kokonaisala, osuus peltoalasta ja tilakoko vuonna 2019 ilmenee oheisesta taulukosta. (Erillilnen Excel- taulukko)

Voit tutustua tilastoihin tarkemmin Ruokaviraston sivuilta. Myös luomusiementuotanto on vahvaa.

Kiinnostus luonnonmukaisesti toteutettuun tuotantoon ja sen kehittimiseen jatkoi kasvuaan, vaikka uusia sitoumuksia luomutuotantoon ei tehtykään vuonna 2019. Myös tavanomaista tuotantoa harjoittavat yrittäjät osoittivat kiinnostusta luonnonmukaisiin viljelymenetelmiin. Luomuperuskursseille osallistui edellisvuotta vähemmän, yhteensä 42 tilaa luomukasvikursseille ja 14 tilaa luomukotieläinkurssille. Luomutuotannon kasvinsuojeluun, luomusuunnitelmiin, luomuun siirtymisen suunnitelmiin, luomueläinten hoitoon ja muihin luomuun liittyviä Neuvo 2020 -palveluita toteutettiin 207 kpl.