Etelä-Suomi

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Olemme Etelä-Suomen merkittävin maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittäjäorganisaatio.
Olemme asiakasmäärältämme sekä palvelutoiminnaltamme ja maantieteelliseltä kattavuudelta suurin ProAgria–keskuksista. Toiminta-alueellamme on noin 12 500 maatilaa ja 10 000 maaseudun mikroyritystä. Vuosittain asiantuntijapalvelujamme käyttää lähes 10 000 maatilaa tai maaseutuyrittäjää.
 
Palvelutoimintamme kattaa varsinaisen tuotannon ja talouden hallinnan lisäksi myös yrityksen strategisen johtamiseen, riskien hallintaan, yrittäjän jaksamiseen, elintarvikeketjun kehittämiseen ja hyvinvointiin sekä ympäristön tilan kohentamiseen liittyvän asiantuntemuksen. 
 
Meillä on vahva rooli maaseudun elinkeinotoiminnan ja maaseutuympäristön kehittämishanketoiminnassa. Kuluneen vuoden aikana olemme jatkaneet Manner-Suomen maaseutuohjelman tuella maatilojen, ympäristön ja maisemanhoidon, energiatehokkuuden ja maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen tähtäävää hanketoimintaa. 
 
Osallistumme aktiivisesti alueemme elinkeinotoiminnan kehittämiseen myös seudullisen yrityspalveluyhteistyön avulla. Olemme kumppaneina mm. elinkeinoyhtiöiden, uusyrityskeskusten sekä muiden toiminta-alueemme elinkeinojen kehittäjätahojen kanssa, tavoitteena palveluverkoston varmistaminen niin aloittaville kuin kasvua hakevillekin maaseutualueiden pk–yrittäjille.
 
Käynnistimme maatilayrityksen strategiseen suunnitteluun uudenlaisen koulutuskokonaisuuden yhteistyössä S-ryhmän ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa. Tarjosimme tulevaisuuteen suuntautuneille maaseutuyrittäjille kolme valmennuskokonaisuutta: strateginen johtaminen ja liiketoiminnan suunnittelu, kuluttajakäyttäytymiseen liittyvien megatrendien tunnistaminen ja merkitys sekä ympäristöliiketoimintaan liittyvät mahdollisuudet.