Etelä-Suomi

Vesienhallintapalvelut

Vesienhallintapalvelut

Vesienhallintapalvelut
Etelä-Suomen Salaojakeskuksen asiantuntijat tekevät maaseudun vesitalouden suunnittelua ojan pohjalta harjun laelle.

Kasvukausi 2019 suosi salaojitusta suunnittelusta aina salaojien toteutukseen asti. Talventulon viipyminen mahdollisti uusien hankkeiden maastotyöt pitkälle joulukuuhun.

Edistämme pellon kasvukuntoa

Salaojituksen tärkeyttä ja sen merkitystä peltomaan kasvukunnon kannalta olemme edistäneet työnäytöksien avulla sekä osallistumalla erilaisiin työryhmiin. Työnäytöksissä olemme esitelleet salaojien kaivamista sekä muistuttaneet salaojien huollosta ja kunnossapidosta. Tilaisuuksien järjestelyistä kuuluu kiitos yhteistyötahoille, joita ilman salaojituksen edistäminen toteutetussa laajuudessa ei olisi ollut mahdollista.

Okra-näyttelyssä olimme mukana yhteisosastossa Salaojaklinikka, jossa välitimme peltokuivatukseen sekä vesien hallintaan liittyvää tietoutta  yhdessä urakoitsijoiden, materiaalivalmistajien, suunnittelun sekä neuvonnan kanssa.

Kokonaisvaltaista vesienhallintaa ympäristön ehdoilla

Yhteistyöhön ojitusyhtiöiden kanssa kuuluu lähes kaikki ojitusyhteisön toimintapiiriin kuuluvat toimet perusneuvonnasta ja kustannusositteluiden päivityksistä kokouksiin ja suunnitelmien valmistamiseen saakka.

Uomastojen perusparannussuunnittelun yhteydessä kohteiden edellyttämien mahdollisuuksien mukaan olemme pyrkineet samanaikaisesti suunnittelemaan mahdolliset kosteikot, altaat, pohjakynnykset tai muut eroosiota vähentävät ratkaisut.

Edistämme vesienhallintaa myös kehittämishankkeiden avulla kuten kansainvälisessä Waterdrive-hankkeessa sekä OK - ojat kuntoon -hankkeessa yhteistyössä HAMK:n kanssa sekä Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon (Loiku) -hankkeessa, jossa työtä tehdään yhdessä KVVY:n sekä Metsäkeskuksen kanssa. 

Ympäristöön liittyy myös voimakkaasti virtavesikunnostukset sekä vaellusesteiden muutoksiin liittyvät suunnittelut. Tätä työtä teenne tiiviisti kaiken aikaa yhteistyössä Hämeen Kalatalouskeskuksen kanssa.

Peltosalaojien korjaussuunnittelu yhdyskuntarakentamisen yhteydessä

Yhdyskuntarakentaminen aiheuttaa jatkuvasti peltosalaojien korjaussuunnittelua. Tarjoamme palveluja kokonaisvaltaisella toimintamallilla aina suunnittelusta, urakkatarjousten laadintaan sekä kohteiden työsuoritusten valvontaan saakka. 

Kasvukauden 2019 aikana peltosalaojien korjaustyötä tehtiin kaasuputkityömaalla Siuntion ja  Inkoon välillä. Korjaustyön aikana kaivettiin 20 km uutta salaojitusta peltomaan vesitalouden uudelleen järjestämiseksi. Tässä kohteessa hoidimme työn valvonnan sekä työhön kuuluvan merkintätyön.