Etelä-Suomi

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus
ProAgria käynnisti vuoden 2019 aikana uuden strategiajakson, jonka keskeiseksi toiminnan päämääräksi on asetettu edelleen puhtaan ja elinvoimaisen maaseudun mahdollistaminen.

Panostuksia yrityksen strategiseen johtamisen ja talouden hallintaan

 
Olemme vahvistaneet asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvän strategisen johtamisen tiimiin toimintaa. Tiimiin olemme keskittämässä strategiseen taloussuunnitteluun, tuotantotalouteen, maatilayrityksen johtamiseen, henkilöstöasioihin, investointien suunnitteluun, omistajanvaihdoksiin, yhtiöittämiseen sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän ydinosaamisemme. 
 
Olemme myös kehittämässä valtakunnallista Strategia+ -palvelukonseptia, jonka tavoitteena on tarjota toimintaansa kehittävälle yrittäjälle valtakunnallisestikin kattava, strategiseen suunnitteluun keskittyvä asiantuntijajoukko, jonka osaamista kehitetään ja ylläpidetään kattavan valmennusohjelman avulla. Strategia+ -asiantuntijat ovat vuoden aikana nopeasti vakiinnuttaneet asemansa tulevaisuuttaan suunnittelevan maaseutuyrittäjän sparrauskumppanina.
 
Kotieläinsektorilla on kasvavaa mielenkiintoa LEAN-johtamista kohtaan, jossa keskitytään toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen tilan tuotantoprosesseja kehittämällä. Merkittävä lisäys maitotilapalveluissamme on ollut koko valtakunnan maitomittareiden testauksen keskittäminen ProAgria Etelä-Suomen perustamaan testauspisteeseen Riihimäelle.
 
Kuntasektorin osuus asiantuntijapalvelujemme käyttäjänä on koko ajan kasvussa. Olemme vakiinnuttamassa asemaamme mm. kuntien elinkeinopalvelujen, maisemanhoitoratkaisujen sekä valumavesiin liittyvien suunnittelupalvelujen tuottajana. 
 

Tavoitteena valtakunnallisesti tasalaatuiset palvelut

 
Asiakasryhmästä riippumatta tavoitteenamme on kokonaisvaltainen huolenpito asiakkaasta. Olemme keskittäneet asiakaspalveluamme sekä myynnin tukitoimintoja kotieläinsektorilla valtakunnalliseen tuotosseurannan tukipalveluun. Etelä-Suomi on vahvistamassa myös omaa puhelin- ja asiakastukipalveluaan.
 
Olemme vahvasti mukana myös maatalousyrittäjien jaksamista ja hyvinvointia tukevissa verkostoissa. Toimintavuoden loppupuolella valmistelimme yhteistyösopimusta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen koordinoimassa ”Välitä Viljelijästä” -verkostossa, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa varhaisen välittämisen toimintamalli maatilayrityksille.
 

Kuluttajatiedon ja megatrendien merkitys tulevaisuuden suunnittelussa

 
Uusi merkittävä avaus maatilayrityksen strategisessa suunnittelussa tapahtui S-ryhmän kanssa yhdessä suunnitellun tulevaisuusvalmennuspilotin kautta. Toimintavuoden aikana syntyi tulevaisuuteen suuntautuneille maaseutuyrittäjille kolme valmennuskokonaisuutta: Strateginen johtaminen ja liiketoiminnan suunnittelu, kuluttajakäyttäytymiseen liittyvien megatrendien tunnistaminen ja merkitys sekä ympäristöliiketoimintaan liittyvät mahdollisuudet.