Etelä-Suomi

Toimintamme perusta

Toimintamme perusta

Toimintamme perusta
Vuosi 2019 oli ProAgria Etelä-Suomen 173. toimintavuosi.
Missio
 
Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme maaseudun kestävää kehitystä ja hyvinvointia.
 
Visio
 
Olemme neuvonta-alaa uudistava toimija, joka tuottaa menestyksen mahdollisuuksia asiakkailleen. Haluamme olla kumppani, joka kokoaa laajan asiantuntijaverkoston maaseutuyritysten kehittämisen tueksi.
 
Arvot
 
• Asiakkaan menestyminen
• Osaava, innostunut henkilöstö
• Maaseudun puolesta
• Kestävä kehitys
• Riippumattomuus
 
Toiminta-ajatus
 
Tarjoamme maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä parantavia asiantuntijapalveluja tukeutuen sekä omaan henkilöstöömme että muiden asiantuntijaorganisaatioiden osaamiseen.