Etelä-Suomi

Tilipalvelut

Tilipalvelut

Tilipalvelut
Tilipalvelumme kasvattavat asiakasmääräänsä tasaisesti.
Tilitoimistopalvelumme toimintatapoja uudistettiin kuluneena vuonna. Suurin osa asiakkaiden antamista valtuutuksista vaihtuivat Katso-järjestelmästä Suomi.fi-valtuutuksiksi. Asiakkaat käyttivät OmaVero-palvelua laajasti, mikä auttoi meitä palvelemaan asiakkaitamme aiempaa paremmin veroasioissa. Otimme myös käyttöön sekä tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämät että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvät menettelyt.