Etelä-Suomi

Tilipalvelut

Tilipalvelut

Tilipalvelut
Tilipalvelumme kasvattavat asiakasmääräänsä tasaisesti.

Tilipalvelumme ovat kasvattaneet viime vuosina tasaisesti asiakasmäärää ja liikevaihtoa noin 15-20 % vuodessa. Maatila-asiakkaat ovat nyt alkaneet ottaa käyttöön sähköisiä taloushallintopalveluja, joissa ostolaskut tulevat suoraan verkkolaskuina tai skannauspalvelun kautta kirjanpito-ohjelmaan. Viljelijä käy oman käyttöliittymänsä kautta tarkastamassa ja hyväksymässä laskut maksuun. 

Sähköisten palveluprosessien käyttöönotto liittyy kaikkiin käyttämiimme kirjanpitojärjestelmiin (WebWakka, NetTikon, Netvisor, Procountor).
 
Vuonna 2019 myös viranomaisjärjestelmät ovat vaikuttaneet merkittävästi tilipalvelujen toimintaan. Näitä ovat kansallisen tulorekisterin käyttöönotto, Katso-järjestelmän vaihdosten valmistelu Suomi.fi-järjestelmään, yritysten edunsaajien rekisteröinti kaupparekisteriin, valmistautuminen verkkolaskulain vaatimuksiin asiakkaille sekä rahanpesulain säännösten soveltaminen.