Etelä-Suomi

Taloustilanne

Taloustilanne

Taloustilanne
Taloustilanteemme jatkui vuonna 2019 tiukkana. Toimintaamme rasittaa järjestelmä- ja palvelukehityskulujen kasvu sekä hanketoimintaan liittyvän rahoituksen supistuminen, mitä emme toimintavuoden aikana pystyneet kattamaan. Toiminnan tulos jäi alijäämäiseksi. 
 
Palvelumyynti säilyi maatilojen määrän vähenemisestä huolimatta edellisvuoden tasolla. Taloustilanteen tasapainottamiseksi olemme karsimassa toimintakulujamme sopeuttamalla niin henkilöstö- kuin toimitilakulujakin.