Etelä-Suomi

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut
Tutustu vuoden 2019 tuloslaskelmaan ja taseeseen

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

Tuotot

 

 

Valtion määräraha

1 081 127

1 104 846

Hanketoiminta

1 246 502

1 599 258

Palvelumaksut

6 424 098

6 683 334

Muut toiminnan tuotot

150 520

120 818

Tuotot yhteensä

 8 902 247

9 508 256

Valmistus omaan käyttöön

0

160 408

Kulut

 

 

Henkilöstökulut

-5 820 350

-6 093 370

Poistot

-137 262

-102 379

Palvelutoiminnan kulut

-993 155

-1 187 237

Muut kulut

-2 546 431

-2 536 546

Kulut yhteensä

-9 497 198

-9 919 532

Varainhankinta

108 646

101 558

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

-8 551

-8 061

Tilikauden yli- / alijäämä

-494 856

-157 371

TASE

31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA

 

 

Pysyvät vastaavat

 

 

Aineettomat hyödykkeet

761 863

868 237

Aineelliset hyödykkeet

57 524

48 876

Sijoitukset

57 534

52 534

Vaihtuvat vastaavat

 

 

Pitkäaikaiset saamiset

38 768

33 768

Lyhytaikaiset saamiset

2 118 011

2 617 159

Rahat ja pankkisaamiset

24 704

71 366

Vastaavaa yhteensä

3 058 404

3 691 940

VASTATTAVAA

 

 

Oma pääoma

 

 

Peruspääoma

1 835 228

1 835 228

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

-1 075 039

-917 668

Tilikauden yli-/alijäämä

-494 856

-157 371

Vieras pääoma

 

 

Pitkäaikainen

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

940 697

729 974

Muut velat

23 310

23 310

Lyhytaikainen

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

0

0

Saadut ennakot

35 302

47 293

Ostovelat

210 585

616 566

Muut velat

344 211

330 869

Siirtovelat

1 238 966

1 183 739

Vastattavaa yhteensä

 3 058 404

3 691 940