Etelä-Suomi

Rakennussuunnittelu ja energia

Rakennussuunnittelu ja energia

Rakennussuunnittelu ja energia
Rakennussuunnittelumme kehittää maaseudun tuotantorakentamista ja pienyritysten toimintaa investointisuunnittelun avulla yhdessä talous- ja tuotantoasiantuntijoiden kanssa.
Rakennussuunnittelun suunnittelukohteissa rakennuslupaa edellyttävien rakennustoimenpiteiden määrä kasvoi. Perinteisen rakennus- ja toimenpideluvan vaativien suunnittelukohteiden ja rakennesuunnittelun rinnalle on tullut ympäristöön ja hyvinvointiin liittyvien pääpiirustusten ja kustannusarvioiden laadintaa.
 
Uusissa rakennusinvestoinneissa kasvoi tarve tarkastella energiatehokkuutta uusiutuvan energian hyödyntämiseksi. Energianeuvontakohteita oli vuoden aikana yli 50 kpl.
 
Rakennussuunnittelukohteiden määrä oli noin 70. Suunnittelutarjouksista noin 85 % toteutui työtehtäviksi.  Suunnittelukohteista uudisrakennuskohteita oli hieman edellistä vuotta enemmän, kun taas muutos- ja peruskorjauskohteiden määrä hieman väheni. 
 
Pääosa rakennus- ja rakennesuunnittelun työtehtävistä liittyi tilakeskuksien  tuotantorakennusten suunnitteluun ja investointitukihaun liitteiden laadintaan (34 %).  Asuinrakennuksiin liittyvät suunnittelutyöt lisääntyivät (26 % osuus).  Maaseudun pienyritystoimintaan liittyviä kohteita oli hieman aiempaa vähemmän (vajaa 10 %).
 
Kaikkien toimeksiantojen osalta lisääntyivät arkkitehti- /rakennesuunnittelijoiden pääsuunnittelutehtävien määrä. 
 
Arkkitehti- ja rakennesuunnittelun keskinäinen suhde oli 75/25.