Etelä-Suomi

Rakennussuunnittelu ja energia

Rakennussuunnittelu ja energia

Rakennussuunnittelu ja energia
Rakennussuunnittelumme kehittää maaseudun tuotantorakentamista ja pienyritysten toimintaa investointisuunnittelun avulla yhdessä talous- ja tuotantoasiantuntijoiden kanssa.
Rakennussuunnittelijoiden ja energia-asiantuntijoiden uusiutuvaan energiaan tähtäävä yhteistyö mahdollistaa myös investoivalle tilalle tai yritykselle energiavaihtoehtojen tarkastelu- ja vertailumahdollisuuksia esimerkiksi kohteessa tarvittavan energiatarvetason määrittämiseksi ja sen vaatiman investointikustannustason arviointiin.
 
Rakennusinvestointia suunnittelevalle yrittäjälle tarjoamme hyvät mahdollisuudet hankkeensa johtamiseen, riskien ja rakennusprojektin hallintaan hyödyntämällä useampaa ammattilaista hankesuunnitteluvaiheessa. Hyvällä investointihankkeen johtamisella varmistetaan projektin hallinta tarve- ja hankesuunnittelusta aina uuden rakennuksen käyttöönottoon, tuotannon nopeaan ja tehokkaaseen käynnistämiseen ja johtamiseen uudessa toimintaympäristössä.
 
Suunnittelukohteiden määrä oli vuonna 2019 edellisvuosien tasolla. Suunnittelutarjouksista 90 prosenttia toteutui työtehtäviksi. Suunnittelukohteista uudisrakennuskohteita oli 62 prosenttia ja muutos- / peruskorjauskohteita 38 prosenttia. Pääosa rakennus- ja rakennesuunnittelun työtehtävistä on liittynyt vilja- ja eläintuotantotilojen luonnos- ja lupasuunnitelmien sekä investointitukihaun liitteiden laadintaan.
 
Uudentyyppisiä suunnittelutehtäviä ovat olleet esim. eläinten ja työntekijöiden hyvinvointiin sekä ympäristön parantamiseen liittyvät suunnittelutyöt. Pääsuunnittelutehtävien määrä on kasvussa.