Etelä-Suomi

Palvelumme yrityksille

Palvelumme yrityksille

Palvelumme yrityksille
Olemme yritysten kumppani liiketoiminnan kehittämisessä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.
Siirryimme yritysasiakkaidemme kanssa onnistuneesti etäpalveluihin koronan myötä. Toiminnassamme painottui entistä enemmän kriisiyritysten rahoitusneuvonta ja yritysten työvoimakysymykset. 
 
Roolimme elinkeinopalveluissa vahvistui, kun solmimme uusia, toistaiseksi voimassa olevia yritysneuvontapalvelusopimuksia. Lisäksi olimme julkisen sektorin tukena koronatukien kotiuttamisessa yritysten kehityksen ja selviytymisen avuksi. Solmimme myös kaksi uutta toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta kuntien kanssa. Yksittäisiin kuntiin tarjosimme huolenpitopalvelua koronatukien hakemiseen. 
 
Yrityspalvelujemme kärkitoimialoja ovat matkailu-, elintarvike-, urakointi-, energia-, puunjalostus- ja palveluyrittäjyys. Erityisesti näillä toimialoilla yritysasiantuntijoillamme on vahvaa alan osaamista. Tunnemme yritysten toimintaympäristön niin maaseudulla kuin kaupungeissa. 
Koronakriisissä yrittäjäyhteistyön voima korostui erityisesti matkailualalla. Toteutimme ennätysmäärän ELY-keskusten yritysten kehittämispalveluja asiakkaidemme kanssa. Sparrasimme myös BusinessFinlandinkin rahoituksella. 
 
Koronatukien lisäksi kasvuun tähtäävät investoinnit olivat vaikuttavia. Ne näkyivät yrityksissä lisääntyvinä työpaikkoina ja liiketoiminnan tuloksenteon kehittymisenä. Etelä-Suomen alueen yrityksistä löytyi myös hyvin innovatiivisia avauksia elintarvikealan rajapinnassa kuluttajamarkkinoille suunnatessa.
 
Alueellisia elinkeinoelämän vaikutuksia syntyi myös yritysryhmähankkeista, joissa ProAgria keskukset toimivat hallinnoijana ja asiantuntijana. Tarjosimme osaamistamme myös toisille kehittämisorganisaatioille, esimerkiksi kuntaorganisaatioille projektijohtamisen palveluita. Näin toimimme alueen elinvoimaisuuden edistäjän roolissa. 
 

Yritysten kehittämishankkeet Etelä-Suomessa

 
Hämeen ja Uudenmaan alueilla toimiva yritysten kehittämishanke HYMY II mahdollisti pk-yritysten ja liitännäiselinkeinojen kehittämissuunnitelmien työstön matalalla kynnykselle.