Etelä-Suomi

Palvelumme yrityksille

Palvelumme yrityksille

Palvelumme yrityksille
Olemme yritysten kumppani liiketoiminnan kehittämisessä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.
Olemme edelleen vahvistaneet asemaamme yritysten kumppanina liiketoiminnan elinkaaren eri vaiheissa. Vuonna 2019 yrityspalvelujemme kärkitoimialoiksi muodostuivat matkailu-, elintarvike-, urakointi-, energia- ja palveluyrittäjyys. Erityisesti näillä toimialoilla yritysasiantuntijoillamme on vahvaa toimialaosaamista ja tunnemme yritysten toimintaympäristön niin maaseudulla kuin kaupungeissa. 
 
Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueilla toimivat yritysten kehittämishankkeet mahdollistivat pk-yritysten ja liitännäiselinkeinojen kehittämissuunnitelmien työstön matalalla kynnykselle. Toimialojen kirjo oli kattava, mikä lisäsi yritysten verkostoitumismahdollisuutta ja uudistavan näkökulman yksittäisen yrityksen liiketoiminnan tuotannon kehityksessä.
 

Olemme mukana kehittämässä alueellista elinkeinoelämää

Alkukartoituksen jälkeen asiakkaat ohjautuivat tyypillisimmin investointi- ja laajennustarpeisiin sekä yleisesti yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvien palvelujemme piiriin. Olimme myös muodostamassa yritysryhmiä eri toimialoille. Yritysryhmät ovat Elyn tukemaa kehittämistoimintaa, jossa ennalta sovittu yritysjoukko kehittää ennalta suunniteltuja liiketoiminnan osa-alueita yhdessä yritysasiantuntijoidemme kanssa. Käytössä ovat kehittämisen eri muodot konsultoinnista ja ryhmävalmennuksesta messuihin, opinto-ja benchmarkausmatkoihin sekä pilotointeihin. Yritysryhmähankkeiden kautta, joissa toimimme hallinnoijana ja asiantuntijana, vaikutimme myös alueelliseen elinkeinoelämään elinvoiman edistäjän roolissa.
 
Toimintamme vaikuttavuus on konkretisoitunut uusina yrityksinä, yrityksiin lisääntyvinä työpaikkoina sekä liiketoiminnan tuloksenteon kehittymisenä. Palvelujemme tuloksena asiakasyrityksillemme syntyi mm. liiketoiminta- ja kehittämissuunnitelmia, erilaajuisia toimintaa tukevia laskelmia sekä tuote- ja palvelukehitystä.