Etelä-Suomi

Palvelumme naudanlihatuotantotiloille

Palvelumme naudanlihatuotantotiloille

Palvelumme naudanlihatuotantotiloille
Koronan vaikutukset näkyivät positiivisena ongelmana suoramyyntitiloilla
Krooninen vasikkapula jatkui. Monella loppukasvattamolla ja välijuottamolla olikin haasteita saada kasvatuspaikkoja täyteen. Haastavuus vasikoiden saannissa on johtanut pidempään kasvatusaikaan ja teuraspainojen nousuun. Tähän on havahduttu myös lihatalojen suunnalla: loppuvuodesta yksi isoista lihaketjuista ilmoittikin ottavansa käyttöön vuonna 2021 aikana uuden hinnoittelumallin, joka suosii nykyistä hieman kevyempiä teuraspainoja. 
 
Samalla myös investointitukiin tuli muutoksia. Jatkossa loppukasvattamot voivat saada investointitukea vain vanhojen rakennusten peruskorjaukseen, eikä eläinpaikkojen määrä saa nousta. Uusille loppukasvattamoille ei saa investointitukea toistaiseksi lainkaan. Emolehmätilojen määrä onkin hienoisessa nousussa, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa emolehmäpalkkion pienenemiseen tulevaisuudessa.
 
Neuvonnassa onkin monella tilalla tehty laskelmia emolehmätuotantoon siirtymisestä ja sen kannattavuudesta. Vasikat on myytävä välitykseen, ellei tilalla ole jo valmiiksi paikkoja loppukasvatukseen tuosta loppukasvattamoiden investointitukikiellosta takia. 
 
Koronan vaikutukset näkyivät positiivisena ongelmana suoramyyntitiloilla. Keväällä ensimmäisen korona-aallon siirtäessä perheet omien lihapatojen ääreen sai lihan suoramyynti tästä voimakkaan kysynnän. Usealla tilalla olikin keväällä jo hetken aikaa pakasteet tyhjänä yllättävän suuren kysynnän vuoksi. Suoramyynnissä lihan kysyntä jatkui sitten loppuvuoden tasaisempana.