Etelä-Suomi

Palvelumme maidontuotantotiloille

Palvelumme maidontuotantotiloille

Palvelumme maidontuotantotiloille
Keskustelu ilmastonmuutoksesta ja kotieläintilojen merkityksestä ilmastonmuutoksen keskiössä vauhdittui vuoden 2019 aika. Aihealue kiinnostaa kuluttajia. Myös tuottajat ovat lähteneet keskusteluun mukaan aktiivisesti ja käynnistäneet tilatason selvitystä omasta hiilijalanjäljestä. Ilmastoviisas maidon- ja lihatuotanto nousi meidän kaikkien huulille.

ProAgria Etelä-Suomen alueella vuonna 2019 oli yhteensä 1152 maitotilaa ja 47 176 lehmää (Luonnonvarakeskuksen tilastot). Tuotosseurannassa oli mukana kaikkiaan 714 tilaa ja 35 696 lehmää, mikä on 84,8 % alueen lehmämäärästä.

Tarvetta strategiseen suunnitteluun ja tulevaisuuden pohdinnoille

Ilmastokeskustelu aktivoi myös kiinnostusta maatalouden megatrendeihin ja tulevaisuuden visioihin. Tätä tarvetta tukemaan ProAgria perusti Strategia+ -konsulttiverkoston, jossa tulevaisuuden vaihtoehtojen kartoitusta käynnistettiin vauhdikkaasti myös Etelä-Suomen kotieläintiloilla. Strategia+ palvelu on avannut silmiä kokonaisvaltaiselle ajattelulle ja tilakohtaisten asiantuntijoiden etsimiselle. Yrittäjien kanssa käydyt keskustelut ja strategiset pohdinnat ovat erittäin antoisia ja pakottavat meidät kaikki välillä pois omalta pääosaamisalueelta etsimään tilalle parhaat mahdolliset yhteistyökumppanit. Monipuolinen asiantuntijaporukkamme takaa strategiatyössä aina hyvän tiimin tilan tueksi tulevaisuuden haasteisiin. Strategia+ asiatuntijaverkostolle on selvästi ollut tarvetta. Tilojen talousosaamisen ja johtamisen palvelut olivat myös vahvasti esillä.

Yhteistyötä tiivistetty yhteistyökumppaneiden kanssa asiakkaan hyväksi

Olemme tiivistäneet yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Käynnistimme Mutkaton maito -yhteistyöprojektin yhdessä Länsi-Maidon ja ProAgria Länsi-Suomen kanssa. Sen ensimmäisenä tuloksena järjestimme yhteisen teemallisen nurmipäivän. Olemme myös tehneet yhteiskäyntejä meijerin tuotantoneuvojien kanssa. Faban kanssa olemme tehneet yhteisiä kehittämiskäyntejä, joissa on yhdistetty navettakävely ja tavoitteiden keskustelu yhdessä asiakkaan kanssa. Tuottajain Maidon kanssa on käynnistetty asiantuntijoiden yhteiskäynnit asiakkaan luona teemana talouden haasteiden helpottaminen.

Maitotilojen ruokintahaasteisiin täsmäpalveluja

Maitotilojen palveluissa ruokinnansuunnitteluohjelmistomme uudistui. Uusi Karjakompassin antaa toteutuneen ruokinnan kautta tehdyn seurantalaskelman avulla enemmän tietoa ja olemme päässeet paremmin ruokinnanhaasteista kiinni. Uuden ohjelman myötä olemme aktiivisesti kouluttautuneet ruokintapalveluiden teossa ja Etelä-Suomen asiantuntijoiden keskinäinen kanssakäyminen on lisääntynyt. Uusi ruokinnansuunnitteluohjelma haasta tekijänsä, mutta myös palkitsee osaajan. Kesän kuivuudesta johtuen olemme syksyn aikana tarttuneet erilaisiin tilakohtaisiin ratkaisuihin ja sitä kautta saaneet rehut riittämään. Ruokinnan täsmäpalvelujen tekemistä vauhditettiin Neuvo 2020 rahoituksen avulla.

Säilörehun laatua on parannettu pohtimalla prosessia pellolta ruokintapöydälle

Nurmentuotannon asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä olemme tehneet Syötävän hyvä säilörehu ‑tilakäyntejä säilörehuprosessin parantamiseksi asiakastiloilla. Lehmät tarvitsevat syötävän ja lypsättävän hyvää säilörehua, lihanaudat ja lampaat kasvattavan hyvää ja tällä ajatuksella on syntynyt monta oivaltavaa parannusta nurmituotantoon ja samalla tilan talouteen. Hyvin kasvava nurmikasvusto kasvattaa vahvan juuriston ja on merkittä tekijä hiilensidonnassa. Jotta tähän päästään, maan kasvukunto täytyy olla kunnossa. Tähän vanhaan, merkittävään asiaan olemme kasvattaneet osaamista ja uskomme, että kaikilla on siinä parannettavaa.

Pienryhmissä kehitetty elinvoimaista kotieläintilaa

Elinvoimainen maatila -hankkeen toiminnassa keskityttiin maatilan johtamisen ja kokonaisvaltaisen ympäristön hallinnan teemoihin. Kotieläintiloille toimi vuonna 2019 18 erilaista pienryhmää, joiden aiheet käsittelivät mm. tiedolla johtamista, nurmentuotantoa, johtamista, emolehmiä ja lampaita. Näistä ryhmistä kaksi oli nuorille tuottajille.
 
Hankkeen kautta asiantuntijoidemme osaaminen on ollut hyvin esillä hanketapahtumissa, pienryhmissä sekä sosiaalisessa mediassa. Hankkeen facebook-ryhmässä on 522 jäsentä. Myös toimittajat ovat kirjoittaneet hankkeen tapahtumista useita artikkeleita maatalousalan lehtiin. 
Hanke tarjoaa myös hyviä mahdollisuuksia sidosryhmätyöhön sekä henkilöstön kouluttautumiseen uusien aiheiden tiimoilta.