Etelä-Suomi

Palvelumme kasvintuotantotiloille

Palvelumme kasvintuotantotiloille

Palvelumme kasvintuotantotiloille
Varautuminen ilmastonmuutokseen, viljelysmaan kasvukunnon parantaminen ja hiilen varastoituminen pellolla ovat viljelyn tämän hetkisiä isoja kysymyksiä.
Vaihtoehtoja viljelykiertoon, syyskylvöisiä kasveja, kasvipeitteisyyttä, parempia lajikkeita ja panostusta kasvukuntoon – siinä teemoja kasvitilojen kaksikymmenluvun kannattavuuden parantamiseksi. Saimme käyttöömme uusia työkaluja ja opimme lisää maan kasvukunnosta ja hiiliviljelystä palvellaksemme entistä paremmin asiakkaitamme. Tehtävämme on auttaa löytämään tilakohtaisesti toimivat taloudelliset ratkaisut, joilla päästään ympäristön kannalta kestäviin viljelykäytäntöihin. Näemme monia mahdollisuuksia kiertotaloudessa ja hiilikeskustelussa.
 

Kasvustokäynneillä mitataan ja ohjeistetaan 

Kasvintuotantotilojen neuvonta suunnattiin kasvukaudella tehtäviin asiantuntijakäynteihin joko pellolla tai virtuaalisesti. Kasvustoja seurattiin satelliittikuvista, ja pellolla niistä mitattiin ravinteita esim. akuutteja lehtilannoitusruiskutuksia varten.
 
ViljelyKasvu-asiakkaittemme tilakohtainen kasvintuotannon tulos laskettiin ja analysoitiin alkuvuodesta. Sekä luomu- että tavanomaisten tilojen ryhmä vertasi omaa tulostaan koko ryhmän tuloksiin ja pohti, millaisin keinoin hyvään tulokseen on päästy. Syitä eroihin löytyi satotasosta, panostuksesta, lajikkeista ja huolellisesta ajoituksesta.
 
Kasvustokäyntejä ja kasvintuotannon tuotantokustannuslaskelmia sekä tuloksen arviointia rahoitettiin Neuvo2020-järjestelmällä. 
 
Neuvonnan, tutkimuksen ja koulutuksen kolmiyhteys toi uudet tutkimustulokset nopeasti käytäntöön sovellettavaksi tiedoksi maatiloilla. Tästä hyvänä esimerkkinä on ProAgria Etelä-Suomen, LUKE:n ja HAMK Mustialan kanssa yhdessä toteutettava laaja koetoiminta Luomussa vara parempi -hankeessa. 
 
Seurasimme kasvukauden etenemistä reaaliaikaisesti koko kasvukauden ajan. Kerroimme sään vaikutuksesta kasvuun, kasvustojen kehityksestä ja kasvinsuojelun tarpeesta ahkerasti asiakkaillemme sekä sosiaalisessa mediassa että medialle. 
 
Asiantuntijaverkostomme Parikkalasta Parkanoon tuotti reaaliaikaista tietoa valtakunnallisiin ProAgria kasvutilannekatsauksiin aina kylvöstä korjuuseen. Jaoimme pellonpientareilta havaintoja ja tietoa myös virtuaalisesti viljelijöille.