Etelä-Suomi

Palvelumme kasvintuotantotiloille

Palvelumme kasvintuotantotiloille

Palvelumme kasvintuotantotiloille
Varautuminen ilmastonmuutokseen, viljelysmaan kasvukunnon parantaminen ja hiilen varastoituminen pellolla ovat viljelyn tämän hetkisiä isoja kysymyksiä.
Eteläsuomalaisia viljelijöitä askarruttavat mm. muokkaukseen, viljelykiertoihin ja kasvipeitteeseen liittyvät mahdollisuudet. Tehtävämme on auttaa löytämään tilakohtaiset, toimivat ja taloudelliset ratkaisut, joilla päästään ympäristön kannalta kestäviin viljelykäytäntöihin. Näemme monia mahdollisuuksia liittyen kiertotalouteen ja ympäristöyrittäjyyteen (hiilikauppa).
 
Osallistumisemme keskusteluun puolueettomana, vahvana osaajana on jatkuvasti vilkastunut esim. someryhmissä, joista ylläpidämme Elinvoimainen kasvitila -ryhmää Facebookissa.
 

Kasvustokäynneillä näemme suunnitelmien toteutumisen

Kasvintuotantotilojen palveluja on kohdistettu entistä enemmän kasvukauden aikaisiin neuvontakäynteihin, jolloin nähdään suunnitelmien toteutuminen käytännössä. Kasvustokäyntejä ja kasvintuotannon kannattavuuden arviointia on voitu rahoittaa Neuvo2020-järjestelmällä, jolloin ne ovat viljelijöille maksuttomia. Neuvontajärjestelmän käyttö on mahdollista edelleen vuonna 2020.
 
ViljelyKasvu -asiakkaittemme tilakohtainen kasvintuotannon tulos on laskettu ja analysoitu yhdessä ja erikseen. Sekä luomu- että tavanomaisten tilojen ryhmä on verrannut omaa ja ryhmän tulosta sekä pohtinut, miten hyvään tulokseen on päästy. Syitä eroihin löytyy satotasosta, panostuksesta, lajikkeesta ja huolellisesta ajoituksesta.
 
Luomutuottajien viljelymenetelmien kehittämiseksi olemme tehneet HAMK:n ja LUKE:n kanssa Luomussa vara parempi -hanketta, joka on toteuttanut laajaa koetoimintaa Mustialan opetustilalla. Tehtävämme on viedä käytännön tarpeita koetoimintaan ja vastaavasti välittää tulokset luomutilojen käyttöön.
 

Uusi tekniikka tarkentaa viljelytoimia 

Kesän ravinnemittauskiertueella otimme käyttöön mangaani- ja fosforimittarit, joiden avulla voidaan antaa asiakkaalle nopeaa tietoa kasvuston ravinnetilasta ja akuutit lehtilannoitussuositukset.
 
Viljelyn tarkentamisella saadaan kustannussäästöjä ja parannetaan ympäristön tilaa. Satelliittikuvat, ilmakuvat ja muu paikkatieto on tullut entistä enemmän avuksi viljelynsuunnitteluun. 
 
Nopeaan ja vaivattomaan tiedonsiirtoon pellolta suunnitteluun on etsitty toimivia ratkaisuja.