Etelä-Suomi

Osaamisen kehittäminen ja henkilöstömme

Osaamisen kehittäminen ja henkilöstömme

Osaamisen kehittäminen ja henkilöstömme
Osaava ja motivoitunut henkilöstö on keskeinen arvomme.

Kertomusvuonna henkilöstömme vahvuus oli 116,5 henkilötyövuotta ja 139 työntekijää. Henkilöstömme väheni kahdella edelliseen vuoteen verrattuna.

Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kanssa käymme säännölliset tavoite- ja tuloskeskustelut. Kehityskeskusteluissa luomme henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, jotta osaamisemme vastaa tulevaisuudessakin asiakkaidemme tarpeita. Henkilöstön kouluttaminen tapahtuu joko omana tai Keskusten Liiton koulutuksena.

Sisäisen koulutuksemme perustan muodostaa palvelukohtaisten osaamisvastaavien toiminta. Osaamisvastaavat vastaavat uusien työntekijäidemme palvelukohtaisen perehdyttämisen sisällöstä sekä palveluiden tasalaatuisuudesta. Osaamisvastaavat kokoavat palveluiden tekijöitä säännöllisiin palavereihin pohtimaan käytännön työssä esiin nousseita asioita sekä välittämään uusinta tietoa. Osaamisen kehittämiseen käytimme yhteensä 4,50 % työajasta.

Osaamisen kehittämisen painopisteenä on tilojen johtaminen ja tässä kokonaisuudessa aloittelimme kertomusvuonna uutena Strategia+ toimintamallin käyttöönottoa. Edellä mainitun lisäksi lean-toimintatapoja laajensimme eri tuotantosuuntiin kohdistuvissa asiantuntijapalveluissa ja pienryhmissä. Asiakastyössä sähköisten palvelujen käyttöä lisäsimme entisestään.

Työhyvinvointia kehitetään yhteistyössä

Työhyvinvoinnin perustanamme on koko alueella yhdenmukainen, laajennettu työterveyshuolto.

Työhyvinvoinnin seurannasta, työsuojelusta sekä henkilöstöpolitiikan kehittämisestä vastaa henkilöstön edustajien ja johdon yhteinen YT-toimikunta. Kannustamme henkilöstöämme omaehtoiseen hyvinvoinnin kehittämiseen mm. tarjoamalla käytettäväksi kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 3,68 % työajasta.

Vuoden proagrialainen

Vuoden proagrialaiseksemme henkilöstö valitsi ruoka-asiantuntija Satu Nokkosen, joka tekee töitä hyvällä asenteella, on yhteistyökykyinen ja joustava. Hän on myös positiivinen ja iloinen työkaveri, joka luo omalta osaltaan mukavan työilmapiirin.