Etelä-Suomi

Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset
Edistämme arjen taitoja, laadukasta elintarvikeketjua, maisemanhoitoa, yrittäjyyttä ja yhteisöllisyyttä osana valtakunnallisen järjestön toimintaa.
Kulunut vuosi oli poikkeuksellisen hiljainen, koska isoja yleisötapahtumia ei voitu järjestää. Korona-pandemian vuoksi toimintaamme siirrettiin mahdollisuuksien mukaan etänä järjestettäväksi. Yhteyttä kuluttajiin, asiakkaisiin ja jäseniimme pidettiin uudella tavoin, kun kasvokkain ei voitu kohdata. 
 
Poikkeusvuonna viestintää sosiaalisen median kanavillamme vietiin enemmän myös neuvonnalliseen suuntaan esimerkiksi #kouluruokaakotona -kampanjan opetusvideoiden avulla. Kylään maisemaan -hankkeen videoiden kautta virtuaalimatkoille Uudenmaan ja Hämeen arvokkaille maisema-alueille pääsi tuhansia katselijoita. 
 
Vuoden maa- ja kotitalousnaisiksi valittiin Marja Leena Ruokonen Etelä-Karjasta, Marja-Liisa Ahtola Hämeestä, Leena Kultala Pirkanmaalta ja Päivi Alanne Uudeltamaalta.
 

Maisemapalvelut edistivät ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta

Edistämme maaseudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta sekä luonnon monimuotoisuutta niin maaseudulla kuin taajamissa.
 
Avoimiin viheralueisiin liittyvät työt ovat keskeinen osa maisemapalvelujen tarjontaamme. Tänäkin vuonna jatkoimme avoimien viheralueiden suunnittelutöitä kaupungeissa, kuten Tampereella. Tuusulan kunnan kanssa kehitettiin maisemanhoitoa laidunnuksen avulla ja Kotkan Kyminlinnaan tehtiin maisemanhoidon suunnitelmaa.
 
Maatilojen luonnon monimuotoisuutta edistettiin mm. Valio Carbo -hankkeelle tehdyillä lumokartoituksilla sekä NEUVO 2020 -palvelulla. Laidunpankki-verkkopalvelun edistämiseksi aloitettiin viestinnällinen yhteistyökampanja Metsähallituksen ja Fingridin kanssa. Lumolaidun verkosto -hankkeessa edistettiin biodiversiteettivaikutusten ymmärrystä hankkimalla uutta tutkimustietoa luonnonlaitumilta. Hankkeessa tehtiin mm. lajistokartoituksia ja maaperän monimuotoisuustutkimuksia.
 
Maaseudun viihtyisyyden, elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi kehitimme yhdessä yrittäjien ja kuntien kanssa kulttuurimaisemasta ja luonnosta palveluita sekä nostimme arvokkaiden maisema-alueiden tunnettuutta MAISA Maiseman arvo ja Kylään maisemaan -hankkeissa. Kulttuurimaisemaan liittyivät myös uudet asiakkuudet Saimaan alueen kulttuuriperintöohjelman sekä Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin parissa.
 
Vuoden 2020 maisemateko -kilpailun teemalla ”Niityn lumo” kannustimme kiinnittämään huomiota luonnon monimuotoisuuteen sekä hoitamaan ja edistämään erilaisten niittyjen monimuotoisuutta.
 

Ruokapalvelut tukivat perheitä etäkoulun aikana

Arjentaidot, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, suomalaisen ruuan arvostuksen lisääminen sekä korkeatasoisten raaka-aineiden ja elintarvikkeiden esiin tuominen ovat ruoka-asiantuntijoiden työn kulmakiviä. 
 
Kun koulut siirtyivät maaliskuussa etäopetukseen hyvin lyhyellä varoitusajalla, olivat perheet aivan yllättävässä tilanteessa. Arki muuttui monilla täysin ja samalla koululaisilla ei ollutkaan tarjolla päivittäistä täysipainoista kouluruokaa. Halusimme omalta osaltamme tukea perheitä uudenlaisessa tilanteessa. Jaoimme maalis-huhtikuussa Facebook-sivuillamme arkipäivisin videon tai kuvallisen reseptin helpon ja ravitsevan lounaan valmistamiseksi. Ohjeet suunniteltiin niin, että hiukan isommat koululaiset pystyivät valmistamaan ruuan itsenäisesti. #kouluruokaakotona -kampanja sai paljon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Facebook postauksia oli 36 kpl. Ne tavoittivat kaikkiaan 40 184 seuraajaa ja niitä jaettiin yhteensä 175 kertaa.
 
Kotona olevien leikki-ikäisten lasten perheille järjestettiin Hei - Me kokataan -ruokapajoja koko toimialueellamme. Pajojen tarkoituksena oli ohjata perheitä terveellisen ja monipuolisen ruokavalion koostamisessa, korostaa säännöllisen ruokarytmin merkitystä, rohkaista lapsia tutustumaan ruokiin eri aistein ja valmistaa ruokaa yhdessä lasten kanssa. Pajat tarjosivat perheille vaihtelua arkeen. Positiivinen kokemus lasten kanssa kokkailusta sekä yhteinen ruokahetki ruokapuheineen lisää perheiden yhdessä tekemistä myös kotona. 
 
Etätyöskentely ja verkkokoulutukset yleistyivät laajasti. Koronatilanteesta huolimatta onnistuimme toimimaan ja palvelemaan asiakkaita hyvin maantieteellisestä sijainnista riippumatta.
 

Yrityspalvelut ahkeroivat yritystukien parissa

Palkitsimme tänäkin vuonna jokaisen maakunnan alueelta Maistuvimman maaseutuyrityksen. Neljättä kertaa toteutetussa kilpailussa etsittiin maistuvia maaseutuyrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen elämyksellisiä ja maistuvia ruokatuotteita lähialueen raaka-aineista, ovat rohkeasti ylpeitä toiminnastaan ja taitavat yhteistyön tekemisen niin paikallisesti ja alueellisesti.  
 
Poikkeustilanne aiheutti monille yrityksille ja maatiloillekin (erityisesti puutarhatiloille) myynnin menetyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia. MKN Yrityspalveluissa avustimme yrittäjiä hakemaan maaseudun yritysten väliaikaista tukea. Tarjosimme ja teimme maaseutuyrityksille Neuvo2020 KIKY -palveluja, joille olikin runsaasti kysyntää. Neuvo 2020 -KIKY asiakkaita oli maa- ja kotitalousnaisten yritysasiantuntijoilla yhteensä 30 kpl.
 
Maaseutumarkkinat järjestettiin erityisjärjestelyin syyskuussa Lappeenrannan kauppatorilla. Tapahtuman tarkoituksena oli edistää maaseutu- ja mikroyritysten myyntiä ja tunnettuutta. Maaseutumarkkinat on vahvasti lähiruokatapahtuma sekä maaseudun ja kaupungin kohtaamispaikka.  Saimme yrittäjiltä paljon positiivista palautetta, kun järjestimme tapahtuman poikkeustilanteesta huolimatta. 
 
Kaakkois-Suomen elintarvike- ja ruoka-alan yrittäjyyden kehittämiseksi haettiin ”Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-Suomessa” -hanketta, jolle myönnettiin rahoitus. Hankkeen toteutus ja toimenpiteet käynnistyvät vuoden 2021 alusta alkaen. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja vahvistaa tiedottamista elintarvikealan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista ja vahvistaa elintarvikealan yrittäjien osaamista sekä yritysten kilpailukykyä mm. seminaarien, työpajojen ja opintomatkojen avulla.