Etelä-Suomi

Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset
Some-viestintä on tärkeä osa toimintaamme. Viestillä #rohkeestiylpee haluamme kertoa, että maaseudulla on paljon asioita ja tekijöitä, joista voimme oikeasti olla ylpeitä.

Edistämme arjen taitoja, laadukasta elintarvikeketjua, maisemanhoitoa, yrittäjyyttä ja yhteisöllisyyttä osana valtakunnallisen järjestön toimintaa.

Vaalimme yhteisöllisyyttä

Järjestämämme tapahtumat keräävät osallistujia runsain joukoin. Vuoden aikana erilaisiin tapahtumiimme kuten työpajoihin, neuvontatilaisuuksiin sekä messutapahtumiin osallistui 23 500 henkilöä. Yhdistystoiminnassa ja tapahtumissa aktiivisesti järjestelyihin osallistuneita vapaaehtoisia oli arviolta noin 8 000.

Vuoden mittaan kerroimme sosiaalisen median kanavillamme monipuolisesti maaseudusta ja asiantuntijoidemme työstä siellä. Somessa toteutettu #rohkeestiylpee-kampanja lisäsi vaikuttavuuttamme ja toi Facebook-sivuillemme yli 300 uutta seuraajaa.

Avustamme nuorten ja lapsiperheiden arjenhallintataitoja

Olemme opastaneet lapsiperheille jokaisen ulottuvilla olevia ilmasto- ja vesistöystävällisiä tekoja, ruokahävikin vähentämistä ja kierrättämistä, Ruokahukka ruotuun, katseet vesistöön -hankkeessa.

Vahvistimme TehtäväZ-hankkeeseen osallistuneiden nuorten valmiuksia mm. arjenhallinnassa, kädentaidoissa, ryhmässä ja yksilönä toimimisessa sekä työelämässä tarvittavien hyvien käytöstapojen mukaisessa toiminnassa. Nuoria myös aktivointiin työelämässä hyödynnettävien digitaalisten ohjelmien ja palveluiden käyttöön.

Ruokatreffit keittiössä -projektin toiminnallisissa työpajoissa lisäsimme erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten ruoanvalmistukseen, ruokahävikin vähentämiseen, terveyttä ja kestävää kehitystä edistäviin ruokatottumuksiin sekä hyvinvointiin liittyviä tietoja ja taitoja. Samalla lisääntyi yhdessä tekemisen ja syömisen ilo ja osallisuuden kokemukset.

Tuemme maaseudun yrittäjyyttä

Luonnonyrtteihin liittyviä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia edistimme Luonnonyrteistä bisnestä -hankkeessa Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Portaat yrittäjyyteen -koulutuskokonaisuutta toteutettiin AgroNaisen Avaintaidot -koulutuksen osana Etelä-Karjalassa. 

Nostimme maaseudun yrittäjyyttä jo kolmannen kerran esiin Maistuva maaseutuyritys -tunnustuksilla, jotka jaettiin maakunnittain kuudelle yritykselle.

Edistämme maisemanhoitoa

Avoimiin viheralueisiin liittyvät työt ovat keskeinen osa maisemapalvelujen tarjontaamme. Asiakassuhde Tampereen ja Vantaan kaupunkien kanssa jatkui, samoin Senaattikiinteistöjen kanssa yhteistyö Hämeen linnan vallien maisemanhoidon suunnittelussa. Kangasalan kaupungille teimme avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelman ja Hämeenlinnan kaupungille kartoitimme tiemaiseman raivaamistarpeita. Lisäksi tehtiin useita pienempiä hoitosuunnitelmia.

Viherympäristöliiton hankkeelle kirjoitimme avoimien viheralueiden kunnossapidon yleiset työohjeet.

Maatilojen luonnon monimuotoisuutta edistimme mm. Valio Carbon -hankkeelle tehdyillä lumokartoituksilla.

Maaseudun viihtyisyyden, elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi kehitimme maaseutumaiseman ja kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä palveluja sekä erityisesti maiseman tuotteistusta hyödyntäen maisemahankkeitamme. 

Edistämme kotimaisen järvikalan käyttöä

Järvikalan käytön edistämiseksi järjestimme Hämeen Kalatalouskeskuksen kanssa tapahtumia seitsemällä eri paikkakunnalla. Tapahtumissa jaettiin kalatietoutta ja rohkaistiin kalan syöntiin. Myös raputietoutta jaoimme koululaisille maistiaisten kera. Tapahtumissa tavoitimme yhteensä yli 1000 lasta ja aikuista.