Etelä-Suomi

Kehitystyö ja hankkeet

Kehitystyö ja hankkeet

Kehitystyö ja hankkeet
Hanketoiminta mahdollistaa uuden, toimialaa tukevan tiedon välittämisen asiakkaillemme sekä asiakastarpeisiin liittyvien työkalujen ja ratkaisujen kehittämisen.
ProAgria Etelä-Suomen aktiivinen hanketoiminta painottui strategian keskeisiin teemoihin: 
 
maatila- ja pienyrityksen johtaminen 
ympäristöasioiden edistäminen sisältäen vesitalouden, maiseman ja maankasvukunnon kehittämisen
 
Käytössämme olivat tiedonvälitys-, koulutus-, kehitys- sekä yritysryhmähankkeet, joita toteutimme yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 
Hankerahoituksen avulla pystytään tiiviisti – yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa – luomaan ratkaisuja maatilojen ja maaseudun pienyritysten ongelmiin ja tarpeisiin, mikä vahvistaa eteläsuomalaisen maaseudun elinvoimaa. 
 
Erityisen vaikuttavia ovat pienryhmätoiminta ja erilaiset koulutuspäivät myös erityisoloissa korona-aikaan. Nämä ovat mitä parhaimpia tilaisuuksia jakaa hyviä käytäntöjä, keskustella ja benchmarkata toimialan sisällä ja ulkopuolella ratkaisujen löytämiseksi yhdessä asiakkaidemme kanssa. 
 

Webinaareja ja livelähetyksiä

 
Maatila- ja yrityshankkeiden koulutuksiin ja pienryhmiin osallistui arviolta noin 2350 asiakasta, mikä on saman verran kuin edellisenäkin vuonna. Määrään ei ole laskettu niitä, jotka ovat mahdollisesti myöhemmin tilaisuuden jälkeen, vaikka kuunnelleet webinaarin. Hankkeissa käytettiinkin aktiivisesti somea ja etäyhteyksiä, jolloin asiakkaat ovat voineet seurata ajasta ja paikasta riippumatta ajankohtaisia asioita ja tilaisuuksia. 
 
Hankkeissa käytettiin aktiivisesti myös sosiaalista mediaa, josta asiakkaat seurasivat ajasta ja paikasta riippumatta ajankohtaisia asioita ja tilaisuuksia. Esimerkiksi maatilapuolen Elinvoimainen kasvitila- ja maitotilaryhmissä oli yhteensä 2037 jäsentä. Video- ja Facebookin livelähetyksiä on seurannut 600–500 hlö/lähetys. Katsojamäärät kasvavat tallenteiden katseluiden myötä koko ajan, jolloin keskimääräisen arvion mukaan lähetyksiä katsotaan jopa noin 22 000 kertaa. Vastaavasti maisemapalveluiden puolella mobiilireitit ovat tavoittaneet 870 henkeä ja videoiden katselukertoja on tullut noin 28 000.
 

Tutustu kehitystoimintaamme