Etelä-Suomi

Kehitystyö ja hankkeet

Kehitystyö ja hankkeet

Kehitystyö ja hankkeet
Hanketoiminta mahdollistaa uuden, toimialaa tukevan tiedon välittämisen asiakkaillemme sekä asiakastarpeisiin liittyvien työkalujen ja ratkaisujen kehittämisen.

Aktiivinen hanketoimintamme painottuu strategian keskeisiin teemoihin: 

maatila- ja pienyrityksen johtaminen 

ympäristöasioiden edistäminen sisältäen vesitalouden, maiseman ja maankasvukunnon kehittämisen

Hankemuotoina käytössämme ovat tiedonvälitys-, koulutus-, kehitys- sekä yritysryhmähankkeet, joita toteutamme yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankerahoituksen avulla pystymme tiiviisti yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa luomaan ratkaisuja maatilojen ja maaseudun pienyritysten ongelmiin ja tarpeisiin, mikä vahvistaa eteläsuomalaisen maaseudun elinvoimaa. 

Erityisen vaikuttavia ovat pienryhmätoiminta, opintomatkat ja erilaiset koulutuspäivät. Nämä ovat mitä parhaimpia tilaisuuksia jakaa hyviä käytäntöjä ja benchmarkata toimialan sisällä ja ulkopuolella, kotimaassa ja ulkomailla ratkaisujen löytämiseksi yhdessä asiakkaidemme kanssa. 

Maatila- ja yrityshankkeiden koulutuksiin ja pienryhmiin osallistui fyysisesti arviolta noin 2300 asiakasta vuoden 2019 aikana. Näiden lisäksi hankkeissa käytetään aktiivisesti somea, jolloin asiakkaat voivat seurata ajasta ja paikasta riippumatta ajankohtaisia asioita ja tilaisuuksia. Esimerkiksi Elinvoimainen kasvitila -facebook ryhmässä on 1200 jäsentä ja Elinvoimainen Maitotila ryhmässä 550 jäsentä.

Tutustu kehitystoimintaamme