Etelä-Suomi

Avainlukumme ja kohokohdat

Avainlukumme ja kohokohdat

Avainlukumme ja kohokohdat
Olemme vahvistaneet asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää palvelua.

Olemme vahvistaneet asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvän strategisen johtamisen palvelua. Olemme myös kehittämässä valtakunnallista Strategia+ -palvelukonseptia.

Käynnistimme maatilayrityksen strategiseen suunnitteluun uudenlaisen koulutuskokonaisuuden yhteistyössä S-ryhmän ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa.

Jatkoimme maatilojen, ympäristön ja maisemanhoidon, energiatehokkuuden ja maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen tähtäävää hanketoimintaa.

Kuntasektorin osuus asiantuntijapalvelujemme käyttäjänä kasvaa. Olemme vakiinnuttamassa asemaamme mm. kuntien elinkeinopalvelujen, maisemanhoitoratkaisujen sekä valumavesiin liittyvien suunnittelupalvelujen tuottajana.

Kasvintuotantotilojen palveluja on kohdistettu entistä enemmän kasvukauden aikaisiin neuvontakäynteihin, jolloin nähdään suunnitelmien toteutuminen käytännössä. Olemme ottaneet käyttöön mangaani- ja fosforimittarit, joiden avulla voimme antaa asiakkaalle nopeaa tietoa kasvuston ravinnetilasta ja akuutit lehtilannoitussuositukset.

Sidosryhmien kanssa syventynyt yhteistyö, jolla varmistamme tuottajan menestyksen yhteisin kehittämiskäynnein

Säilörehun laatua on parannettu pohtimalla asiakkaan ja asiantuntijan kesken prosessia pellolta ruokintapöydälle.

Maitomittareiden testaus on valtakunnallisesti keskitetty perustamaamme testauspisteeseen Riihimäelle.

Olemme vahvistaneet asemaamme yritysten kumppanina liiketoiminnan elinkaaren eri vaiheissa. Olemme voineet auttaa asiakkaitamme myös alueellisten kehittämishankkeiden tuella. Olemme myös olleet muodostamassa yritysryhmiä eri toimialoille.

Kansainvälisessä yhteistyössä edistämme pienten elintarvikeyrittäjien mahdollisuuksia päästä sekä Ranskan että Venäjän markkinoille sekä parannamme Itämeren tilaa valumavesien hallintaan liittyvällä hanketoiminnalla.

Kotimaisen kalan käyttöä olemme edistäneet tapahtumissa, joissa on tavoitettu yli 1000 lasta ja aikuista.

Tuotimme Laidun lautaselle -oppaan maatalousluonnon monimuotoisuuden esiin tuomisesta ruuan ja palveluiden kautta.

Nostatimme maaseudun yrittäjyyttä jo kolmatta kertaa maakunnallisella Maistuva maaseutuyritys  tunnustuksella.

Tilipalvelumme kasvattavat tasaisesti asiakasmäärää ja liikevaihtoa noin 15-20 % vuodessa. Maatila-asiakkaat ovat alkaneet ottaa käyttöönsä sähköisiä taloushallintopalveluja.

Rakennussuunnittelukohteista 62 % kohdistuu uudisrakentamiseen. Uudentyyppisiä suunnittelutehtäviä ovat olleet eläinten ja työntekijöiden hyvinvointiin sekä ympäristön parantamiseen liittyvät suunnittelutyöt.

Maidontuotannon tuotosseurannassa on 84,8 % alueen lehmämäärästä.

Lampaiden tuotosseurannassa on 120 tilaa.

Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 8,9 miljoonaa euroa, josta 72 prosenttia kertyi palvelumaksuista. Tämä tulos on tehty 139 asiantuntijan panoksella (116,5 htv).