Etelä-Savo

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus
Reagoimme muutoksiin nopeasti ja onnistuneesti
ProAgria Keskukset ja Liitto ovat laatineet strategiaohjelmansa vuosille 2020-2025. Strategian avaintavoite on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu tulevaisuudessa. Strategia kiteytyy ProAgrian asiantuntijoiden monipuolisen osaamisen yhdistämiseen tarjoamalla asiakkaillemme laajin palvelukokonaisuus ja paras asiakaskokemus liiketoiminnan kehittämisessä. Palvelukokonaisuudessa huomioidaan asiakasyrityksen tuotanto, talous, johtaminen, strateginen suunnittelu ja henkilöstökysymykset. Merkittävässä roolissa kehitystyössä on palvelujemme digitalisointi sekä yhteinen palvelutoiminta yli keskusrajojen.  
 
Koronapandemian laajennuttua Suomeen keväällä 2020 ProAgria siirtyi hyvin nopeasti käytäntöön, jossa asiakkaiden palvelutoiminta muutettiin ensisijaisesti etäpalveluiksi. Myös pienryhmien kokoontumiset ja koulutukset siirtyivät verkkoon. Tässä digiloikassa onnistuimme hyvin ja palaute asiakkailtamme uudesta toimintamallista on ollut pääasiassa hyvin myönteistä. Muutoksen ansiosta pystyimme säilyttämään palvelutoimintamme volyymin koronarajoituksista huolimatta. Matkakuluissa saavutimme etäpalvelujen ja -kokousten myötä merkittäviä säästöjä. Palvelujemme avulla pystyimme auttamaan viljelijöitä ja yrittäjiä selviämään koronapandemian tuomista haasteista toiminnan jatkuvuudelle. 
 
Maaliskuussa 2020 jouduimme pandemiatilanteen johdosta tekemään päätöksen, että Farmari 2020 -näyttely siirretään vuoteen 2022. Tapahtumapaikkana säilyy edelleen Mikkeli. Päävastuu Farmari 2022 järjestämisestä siirrettiin perustetulle ProAgria Keskusten ja Keskusten Liiton omistamalle ProAgria Tapahtumat Oy:lle. ProAgria Etelä-Savolla tulee edelleen olemaan merkittävä rooli Farmari 2022 -näyttelyn toteuttamisessa.  
 
Vuonna 2020 ProAgria Etelä-Savon palvelu- ja myyntituotot säilyivät edellisen vuoden tasolla ja olivat 1.486.000 €. Palvelukysynnän kasvua tapahtui mm. tilipalveluissa ja Neuvo 2020 -palveluissa. Hanketyön määrä ja liikevaihto hiukan pieneni. Valtion määrärahan osuus varsinaisen toiminnan tuotoista oli 11 %. ProAgria Etelä-Savon tilikauden tulos v. 2020 oli varainhankinnan sekä rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen ylijäämäinen 61.802 €. 
 
Nykyisen EU-ohjelmakauden kehittämishankkeet lisääntyivät merkittävästi v. 2017, mutta hanketoiminnan volyymi kääntyi laskuun v. 2018 ja aleni edelleen v. 2019-2020. Uusi EU-ohjelmakausi on käynnistymässä maaseuturahaston osalta vasta v. 2023. Ohjelmakausien välillä 2021-2022 on kuitenkin käytössä rahoitusjärjestelmä, josta voidaan hakea ja rahoittaa uusia kehittämishankkeita. On oletettavaa, että hanketoiminnan määrä tulee jatkossa hallitusti lisääntymään. Samalla tavoitteena on kasvattaa myös normaalin palvelutoiminnan volyymiä. Esille nousevat teemoina mm. ilmastonmuutoksen hallinta sekä bioenergian tuotantoon liittyvät kysymykset. Näissä maa- ja metsätaloudella on merkittävä rooli etsittäessä globaalejakin ratkaisuja.  
 
ProAgriassa teemme työtä sen edistämiseksi, että tilipalvelumme, tuotantopalvelumme ja talouspalvelumme tukevat entistä paremmin toisiaan ja tuottavat nopeasti ajantasaista tietoa yrittäjille ja asiantuntijoille yrityksen johtamisen tueksi. Tätä yhteistyötä edesauttaa viljelijän sähköinen työpöytä Bisnes+.
 
Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, jäsenyhdistyksiämme, toimihenkilöitämme, luottamushenkilöitämme ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Onnistumme yhdessä!
 
Heikki Pahkasalo
toimitusjohtaja