Etelä-Savo

Tilipalvelut

Tilipalvelut

Tilipalvelut
Tilitoimistomme palveluissa kasvu jatkui jo viidettä vuotta
Tilipalveluissa jatkui maltillinen kehitys liikevaihdon kasvaessa edellisvuodesta noin 6 prosenttia.  Myös tilipalvelujen tehokkuus kasvoi ja tilipalvelujen kokonaistulos oli edellisvuotta parempi. Tulos on saatu edellisvuotta hieman pienemmällä asiakasmäärällä. Asiakkaistamme määrällisesti eniten on maatiloja, mutta yritysasiakkaiden ja yhtiömuotoisten maatilojen määrä on lisääntynyt koko ajan. Asiakkaat ovat ottaneet käyttöön entistä enemmän sähköisiä palveluja. Esimerkiksi palkanlaskenta-asiakkaiden määrä kasvoi runsaat 30 prosenttia edellisestä vuodesta.
 
Uuden taloushallinto-ohjelmiston käyttöönotto aloitettiin loppuvuodesta. Procountor-ohjelmiston avulla pystymme palvelemaan asiakkaita entistä monipuolisemmin ja vastaamaan asiakkaiden sähköisen taloushallinnon tarpeisiin entistä paremmin. Myös tuttua maatilan kirjanpito-ohjelmaa WebWakkaa jatkokehitettiin vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita. 
 
Koronapandemian takia siirsimme suuren osan palveluista etäyhteyksillä toteutettavaksi. Etäyhteydet mahdollistivat tehokkaat palvelut niin asiantuntijan kuin asiakkaan näkökulmasta. 
 
Selkeä vahvuutemme on laaja-alainen asiantuntijaverkostomme ja kykymme huomioida asiakkaan yrityskokonaisuus. Tili-, tuotanto- ja johtamispalvelujen toimintamallin jatkuva kehittäminen on sekä asiakkaan että asiantuntijoiden etu. 
 
Keräämme ja tallennamme vuosittain aineistot Etelä-Savon alueen 25:ltä kannattavuuskirjanpitoon kuuluvalta maatilalta. Toiminnassa mukana olevat yrittäjät saavat tilalleen laaditun tuotto- ja kustannuserittelyn sekä tuloslaskelman ja taseen. Kannattavuuskirjanpitoon kuuluvat tilat saavat myös vertailuraportin, josta käy monipuolisesti ilmi tilan kehitys pitkällä aikavälillä sekä suhteessa muihin vastaaviin tiloihin. Nämä ovat arvokas apu tilan johtamisessa, talouden seurannassa ja suunnittelussa sekä myös rahoittajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Kannattavuuskirjanpidon hyödyt näkyvät välillisesti myös tukineuvottelujen kautta. Uusia tiloja otetaan mukaan jatkuvasti.