Etelä-Savo

Tilipalvelut

Tilipalvelut

Tilipalvelut
Täyden palvelun tilitoimistona tavoitteenamme on tukea asiakkaan liiketoiminnan kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakkainamme on kaikkien yritysmuotojen yrityksiä, maatiloja, yhtymiä, toiminimellä toimivia, yhdistyksiä ja osakeyhtiöitä. Tuotamme ns.  täyden palvelun tilitoimistopalveluja.  Teemme lisäksi rakentamisilmoituksia, investointimaksatushakemuksia ja tuloksen analysointia.

Tilipalvelujen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 12 %.  Myös asiakasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta ollen 570 kpl. Määrällisesti eniten on maatila-asiakkaita, mutta yritysasiakkaiden ja yhtiömuotoisten maatilojen määrä on lisääntynyt. Sähköisten palvelujen kysyntä on kasvusuunnassa.

Olemme kehittäneet tilipalveluja sekä järjestelmien että toimintamallin näkökulmasta. Sähköisen toimintatavan edistämiseksi olemme ottaneet käyttöön edistyneempiä ohjelmistosovelluksia, jotka mahdollistavat sujuvamman sähköisen toimintavan tilipalveluissa. Kehitystyötä vauhdittamaan käynnistettiin loppuvuodesta valtakunnallinen tili- ja talouspalveluiden kehittämisohjelma. Osallistuimme osakeyhtiömuotoisten maatilojen tilinpäätöskoulutukseen ja työstimme kustannuspuntaria, jonka avulla on helppo hahmottaa yrityksen kulurakennetta sekä vertailla sitä vastaavan kokoisten tilojen kustannuksiin. Puntariin tuodaan kirjanpitotietoja valmiiksi niille asiakkaille, joiden kirjanpito löytyy WebWakan tietokannasta. Ensimmäisessä vaiheessa kustannuspuntari aukeaa maitoyrityksille.