Etelä-Savo

Talouden ja johtamisen palvelut

Talouden ja johtamisen palvelut

Talouden ja johtamisen palvelut
Suunnitelmallinen johtaminen ja yrittäjien jaksaminen ovat yrityksen tuloksen ja kehittämisen avaintekijöitä.
Uuden Strategia+ -palvelun avulla yrittäjät analysoivat asiantuntijoiden kanssa yrityksen nykytilannetta ja muodostavat yhdessä tulevaisuuden strategian tavoitteineen, sekä toimenpideohjelman miten tavoitteet saavutetaan. Asiantuntijat sparraavat toteutuksessa ja seurannassa. 
 
Omistajanvaihdos-, yhtiöittämis-, strategia-, investointi- ja HR-palvelut tehdään usein moniammatillisen tiimin kanssa, jolloin yrittäjä saa tuekseen asiantuntijoiden näkemykset johtamisesta, taloudesta ja tuotannosta. Laskelmiin tuotetaan tilakohtaista tietoa tämänhetkisestä tuotannosta ja näin pystytään tarkemmin ennustamaan tulevaa esim. investointilaskelmien pohjaksi. 
 
Talouden- ja omistajanvaihdosten asiantuntijat tekivät maatilojen omistajanvaihdosten ja investointien yhteydessä laskelmia 80 asiakkaalle, luonnoskauppakirjoja ja kaupan vahvistuksia 97 asiakkaalle.