Etelä-Savo

Palvelumme kasvintuotantotiloille

Palvelumme kasvintuotantotiloille

Palvelumme kasvintuotantotiloille
Luomuviljelyn mahdollisuuksia omalla tilalla pohtiville sekä vaihtoehtoisista lannoitus- ja kasvinsuojelumenetelmistä kiinnostuneille tarjosimme vakiintuneeseen tapaan luomuperuskurssin, joka antaa perustiedot luonnonmukaisesta kasvintuotannosta, viljelytekniikasta ja tuotantoehdoista sekä täyttää luomusitoumuksen tekoon liittyvän koulutusehdon. Täydentävää koulutusta sai luonnonmukaisen kotieläintuotannon erityiskysymyksiin. Luomuperuskurssista lähtee useimmiten liikkeelle tiiviimpi yhteistyö asiakkaan kanssa, kun laaditaan luomusuunnitelmia ja valvontaan liittyviä asiakirjoja. Luomuun siirtymisen kartoituksissa ja kasvustokäynneissä hyödynnettiin viimekin vuonna aktiivisesti Neuvo-palveluja. Asiakkaita ohjattiin tukihakemuksen ja luomusitoumuksen sekä tarvittavien liitteiden tekemisessä.
 
Olemme vuosia tehneet työtä maan rakenteen parantamisen ja orgaanisen aineksen lisäämisen puolesta. Ne ovat merkittäviä tekijöitä maan kasvukunnolle ja kestävälle viljelylle. Viime vuonna asiantuntijamme pyörittivät Hiili hallintaan – ravinne ruokkimaan -hankkeessa maatilayrittäjien ryhmiä, joissa perehdyttiin maatilan kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviin ja hiilen varastoitumista peltomaahan lisääviin viljelytoimenpiteisiin sekä tarkasteltiin maatilojen hiilitasetta. Maanviljelyn perusasiat saavat uudessa viitekehyksessä uusia merkityksiä näissä yrittäjien ja asiantuntijoiden yhteisissä tapaamisissa tiedon ja käytännön kokemusten äärellä. Kestävän viljelyn näkökulma on vahvasti läsnä kasvintuontannon kaikissa asiakaspalveluissa.
 
Kulunut vuosi oli kasvintuotannon palvelujen ja toimintatapamme kehittämisen aikaa. Uudella viljelyn kehittämisohjelmalla pystymme riippumattomanan toimijana tarjoamaan maatilayrittäjälle entistä paremmin tilan kokonaistavoitteisiin räätälöidyt viljelyratkaisut. Asetetaan yhdessä tavoitteet, rajataan ja ratkaistaan kehittämiskohteita talous huomioiden, määritetään strategiaa ja kehitetään tilakokonaisuuden johtamista. Asiakkaille uusi toimintamalli näkyy jo vuonna 2021 ja siinä hyödynnetään vahvasti myös Neuvo-palveluita.