Etelä-Savo

Kehittämishankkeemme

Kehittämishankkeemme

Kehittämishankkeemme
Kehittämishankkeet täydentävät ydinpalvelutarjontaamme maatila- ja maaseutuyritysten kehittämiseksi.
Kehittämishankkeiden avulla tavoitamme satoja eteläsavolaisia maatila- ja maaseutuyrittäjiä sekä yritysten palkattua henkilöstöä. Yritysten osaamispääoman kasvattamisen lisäksi kehittämishankkeet synnyttävät uusia toimialaa ja yrityksiä tukevia työkaluja, ratkaisuja ja verkostoja. Myös hankkeiden toteuttajille kehittämishankkeet tarjoavat muutoksen mahdollisuuksia. ProAgrialle vuosi 2020 merkitsi erityisesti digitaalisten toimintatapojen laajamittaista käyttöönottoa asiakaspalvelussa sekä henkilöstöjohtamisen palvelujen kehittymistä. 
 
Alueellemme kohdistui 14 kehittämishanketta, joista puolet toteutimme yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa maakuntatasolla, maakuntien välisenä tai osin valtakunnallisena yhteistyönä. Vahvoja teemoja olivat yrityksen johtaminen ja henkilöstö, digitalisaatio, biokaasu ja hiiliviljely. Lisäksi paneuduimme hankkeissa asiakkaidemme kanssa omistajanvaihdoksiin, arjen haasteisiin ja muutostilanteisiin sekä maito- ja naudanlihatilojen kehittämiseen. Uusimpana käynnistyi Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta -hanke, joka kokoaa elintarvikeketjun toimijat miettimään vastuullisuutta ja sen tekemistä näkyväksi kuluttajille suunnattavassa viestinnässä.
 
Maaseudun pk-yritysten yritysryhmiä toimi kolme kappaletta, joista kaksi matkailu- ja yksi verkkoliiketoiminnan kehittämisen alalla.
 
Hankkeemme vuonna 2020
 
Digiportaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan
1.10.2018–30.9.2021; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat; hakija Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, muut osatoteuttajat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Etelä-Savon Yrittäjät ry, Savonlinnan Hankekehitys (31.12.2020 asti)
 
Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT)
1.6.2019–30.6.2022; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; osatoteuttajat Luonnonvarakeskus ja ProAgria Keskusten Liitto
 
Joroisten Biokaasu
1.11.2018–31.12.2021; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
Järvi-Suomen Biokaasu
1.9.2019–31.12.2021; Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon kunnat; osatoteuttaja ProAgria Keskusten Liitto
 
Maatalousyrittäjän työura muutoksessa
1.1.2020 - 31.12.2022; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat; osatoteuttaja, hakija Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 
 
Maili – maitoa ja lihaa Etelä-Savosta
1.12.2018–30.6.2021; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
Nettikaupparyhmä
31.10.2017–30.6.2021; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
ProKasvu
1.11.2018–30.06.2021; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
PuumalaMikkeli GEOREITTI
1.11.2017–30.6.2021 Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
Saimaan maaseutuhelmiä
1.10.2018–30.6.2022; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
 
Taitava johtaja – pätevä liideri
1.10.2018–31.12.2020; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskukset, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon kunnat; osatoteuttajat ProAgria Pohjois-Savo ja ProAgria Keskusten Liitto
 
Unelmakauppa – elintarvikkeesta euroja
1.1.2016–30.6.2020; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; osatoteuttaja Helsingin yliopisto
 
Uutta virtaa
1.6.2018–31.5.2021; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat
 
Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta
1.11.2020–31.12.2022; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat; osatoteuttaja ProAgria Keskusten Liitto