Etelä-Savo

Hallituksen näkökulma

Hallituksen näkökulma

Hallituksen näkökulma
Vuosi on taas takana ja ajatukset kovasti kuluvassa vuodessa ja tulevassa kasvukaudessa. Valitettavasti maatilojen kannattavuus ei edelleenkään näytä parantumisen merkkejä, vaikka vuoden alussa Luken julkaisemat tilastot kertoivat maataloustulon merkittävästä parantumisesta. Tiloilla ei liene epäselvyyttä, onko uutinen totta vai tilastoharha.
 
On kuitenkin muistettava, että edelleen osa tiloista, valitettavasti pieni osa, tekee varsin kelvollista tulosta. Se kertoo, että kannattavaan tuotantoon on mahdollisuuksia, eikä voine väheksyä neuvonnan osuutta näillä tiloilla. Jotakin kertoo myös investointihalukkuuden lisääntyminen Etelä-Savossa viime vuosina. Tosin aiempina vuosina oltiin Etelä-Savossa jäljessä investoinneissa verrattuna ympäristömaakuntiin.
 
Toivottavasti hyvä vire jatkuu. Näyttää kuitenkin siltä, että varsinkin maitotiloilla lopettamisvauhti on aika kova, mikä näkyy jo tällä hetkellä lihakarjatiloilla vasikkapulana. Karjatilojen vähentyminen luo painetta myös peltopuolelle, varsinkin rehuviljan kulutuksen osalta. Näytteleekö jatkossa bioenergia miten isoa roolia peltoviljelyssä, lähivuodet näyttävät. Tässä voisi olla mahdollisuus uuteen yritystoimintaan maaseudulle. Toivotaan näin tapahtuvan.
 
Viime vuonna keskusteluun nousivat ympäristö- ja ilmastoasiat. Välillä tuntui siltä, että maa- ja metsätalous ja varsinkin karjatalous on suurimpia ilmaston kuormittajia. Toivottavasti asiaan saadaan puolueetonta tietoa.  Taitaa olla niin, että maaseudulla on avaimet tähänkin asiaan, eikä olla ongelman aiheuttajia vaan ratkaisijoita. Pitää muistaa, että paras ilmastoteko on kotimainen puhdas ruoka ja tuottajan paras ilmastoteko on hyvinvoivat eläimet, pellot ja metsät. 
 
Kevättalvella 2020 levinnyt maailmanlaajuinen koronapandemia vaikuttaa paljon toimintaympäristöön sekä maatiloilla että neuvontatyössä. Tilanne on vaatinut paljon uusien toimintatapojen omaksumista etenkin tiloilla, mutta tästäkin on selvitty. Tekisi mieli sanoa, että jopa yllättävänkin hyvin. Tulevaisuus näyttää, lisääntyykö etätyöskentely jatkossa. Jos näin käy, se ei liene huono asia työn tehokkuuden ja ajankäytön suhteen.
 
Farmari-maatalousnäyttelyn siirtyminen pandemian johdosta kesältä 2020 vuoteen 2022 oli ProAgria Etelä-Savolle suuri pettymys, mutta päätöksen suhteen ei ollut vaihtoehtoja. Farmari 2022 Mikkelissä on ensimmäinen uuden valtakunnallisen ProAgria Tapahtumat Oy:n järjestämä kesänäyttely. ProAgria Etelä-Savon rooli näyttelyn järjestämisessä on edelleenkin suuri.
 
Kevään 2020 tilanne nosti keskusteluun kotimaisen ruuantuotannon ja elintarvikeomavaraisuuden. Toivottavasti nämä asiat muistetaan myös myöhemmin, kun poikkeustilanne normalisoituu.
 
Jukka Nousiainen
hallituksen puheenjohtaja