Etelä-Savo

Avainlukumme ja kohokohdat

Avainlukumme ja kohokohdat

Avainlukumme ja kohokohdat
Vuosi 2020 muutti toimintaympäristöämme huomattavasti. Nopean reagoinnin ja digipalveluihin siirtymisen avulla pystyimme  auttamaan maatila- ja yritysasiakkaitamme selviämään koronapandemian toiminnalle aiheuttamista haasteista. Pystyimme myös säilyttämään palvelutoimintamme volyymin poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. 
 
Palvelujamme käytti 1542 asiakasta. Asiakasmäärät lisääntyivät erityisesti talouden ja johtamisen osa-alueilla. Palvelukehityksessämme keskeistä oli yritys-/tilakokonaisuuden huomioiminen.
 
Talouspalveluja käyttäneiden asiakkaiden määrä lähes kaksinkertaistui ja liiketoiminnan johtamispalvelujen asiakasmäärä kasvoi vajaa 10 %. Talouspalveluihin kuuluvaa Investointi-, rahoitus- ja taloussuunnittelu -palvelua käyttäneiden asiakkaiden määrä kasvoi 150 %. 
 
Henkilöstöjohtamisen palvelujen asiakasmäärä kasvoi noin 50 % verrattuna edelliseen vuoteen. HR- palvelukokonaisuus muodostui ProAgriaan vuoden 2020 aikana. 
 
Tilitoimiston palveluissa palkanlaskennan asiakasmäärä kasvoi runsaat 30 %. Yrityskirjanpito-asiakkaiden määrä kasvoi kolmanneksella. Myyntilaskutus ja ohjelmistokulut tuotteiden asiakasmäärät ja laskutus kasvoivat edellisestä vuodesta kertoen osaltaan sähköisen taloushallinnon käyttöönotosta. 
 
Maatilojen ja monialaisten maatilojen Neuvo 2020 -palveluissa Energia-Neuvon asiakasmäärä kaksinkertaistui. Kilpailukyky-Neuvon asiakasmäärä kasvoi kolmanneksella. Ympäristö-Neuvon asiakasmäärä kasvoi noin 10 %. 
 
Yritysten kehittämispalveluja tehtiin pienyrityksille edellisvuotta enemmän. 
 
EU-tukihakuasiakkaille tarjolla olevan Tukiturva-palvelun käyttö kasvoi 17 % edellisestä vuodesta. 
 
Maidontuotannon tuotosseurantaan kuului 223 maitotilaa, joilla oli yhteensä 9444 lehmää. Tuotosseurantaan kuului 84 prosenttia lehmistä, missä on kasvua edelliseen vuoteen 2 %-yksikköä. Keskikarjakoko oli 40,9 lehmää. Keskituotos nousi 315 kiloa 10 034 kiloon (10649 kg EKM).
 
Aiempaa useampi tuotosseurantatila (182) käytti Ruokinnan ohjaus -palvelua. 
 
Maitotilan kustannusten vertailua (snt/meijerimaitolitra tai €/lehmä) tehtiin uudella käyttöönotetulla Kustannuspuntari-laskelmalla 119 tilalle Etelä-Savossa, suhteessa eniten valtakunnallisesti. 
 
Liikevaihtomme oli 2,42 miljoonaa euroa. Se muodostui palvelu- ja projektituotoista sekä vuosittain maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehtävästä tulossopimukseen liittyvästä rahoituksesta.
 
Toteutimme 14:ää kehittämishanketta, joista 7:ää toteutettiin yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa. Hankkeissa kehitettiin asiakkaiden tuotanto-, talous-, johtamis- ja henkilöstöjohtamisosaamista.