Etelä-Savo

Alueellinen energianeuvonta Etelä-Savo

Alueellinen energianeuvonta Etelä-Savo

Alueellinen energianeuvonta Etelä-Savo
Energia-asiantuntijamme palvelevat kuntia, pk-yrityksiä ja kuluttajia. Loppuvuodesta otimme kohderyhmäksi myös taloyhtiöt ja niiden asukkaat.
Toteutimme vuoden 2019 toukokuussa alkanutta alueellista energianeuvontaa Etelä-Savon alueella Energiaviraston valitsemana kumppanina.  Energiavirasto rahoittaa kuntien, pk-yritysten ja kotitalouksien energiatehokkuuden kehittämistä kaikissa Suomen maakunnissa.
 
Kotitalouksia ja pk-yrityksiä kiinnostivat eniten aurinkoenergia, lämmitystavan muutokset ja niihin liittyvät tuet. Laadimme yhteenvedon erilaisista tukimuodoista asumiseen, liikenteeseen ja investointeihin yhteistyössä Pohjois-Savon alueellisen energianeuvonnan kanssa. Kontaktoimme kaikkia Etelä-Savon kuntia energianeuvonnan palveluistamme, ja ne pääsivät näkyville kuntien viestintäkanavissa. Myös kuntien energiatehokkuussopimuksesta ja muun muassa sen hyödyistä investointien toteuttamisessa viestimme kunnille yhteistyöpalavereissa. Kuluttaja-asiakkaita ja pk-yrityksiä neuvoimme pääasiassa puhelimitse ja sähköpostitse.
 
Loppuvuodesta valmistelimme kampanjaa taloyhtiöille ja niiden asukkaille energiatehokkaasta asumisesta ja energiankulutuksen vähentämiseen liittyvistä toimenpiteistä ja ratkaisuista.