Etelä-Pohjanmaa

Vahvat vasikat

Vahvat vasikat

Vahvat vasikat
Tavoitteenamme on parantaa vasikoiden terveyttä ja kasvua sekä vähentää vasikkakuolleisuutta Etelä-Pohjanmaan matotiloilla.

Vahvat vasikat -hanke toteutetaan yhdessä ProAgria Etelä-Pohjanmaan, ProAgria Keskusten Liiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Vuoden 2019 lopulla alkanut hanke kestää 2022 vuoden loppuun ja hankkeen tavoitteena on parantaa vasikoiden terveyttä ja kasvua sekä vähentää vasikkakuolleisuutta Etelä-Pohjanmaan matotiloilla.

Pilottitilatoiminnassa on tällä hetkellä mukana 10 pilottitilaa, joiden kanssa kehitämme toimintatapoja ja pidämme tarkempaa seurantaa vasikoista juottokauden ajan. Pilottitilojen kehitysteemoina ovat esimerkiksi ternimaidon laadun ja määrän parantaminen, ripulivasikoiden hoitokäytännöt ja tautipaineen hallinta. Jokaiselle pilottitilalle tehdään Biocheck U. Gent -tautisuojakartoitus. Jaamme tietoa vasikkaterveydestä ja hyvistä hoitokäytännöistä hankkeen Facebook-ryhmässä, lehtiartikkeleilla ja järjestämissämme webinaareissa.